👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan Ht- 2022 Förskolan Enskedegård. Avdelningen Visan.

Skapad 2022-10-07 12:35 i 143111 Förskolan Enskede Gård Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt. Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor: • Introduktionsplan (juni-september) • Utbildningsplan (oktober-december) • Uppföljning och analys (december) • Reviderad utbildningsplan (januari-maj) • Analys och utvärdering (maj)

Innehåll

organisation och struktur

 

Visan bygger sin utbildning på att skapa hållbara relationer.

Att arbeta med yngre barn gör att det faller sig naturligt att jobba med relationer.

Visan ger barnen deras första verktyg till att skapa relationer tillsammans med andra i olika gemensamma sammanhang. Från varje individ till att även vara en kollektiv individ. Fokus ligger på att ge individen utrymme till egenutveckling men också utveckling i sammanhang med andra! Att tillskansa sig sociala kompetenser.

Att ha roligt tillsammans och tryggt tillsammans ger nyfikna barn som vill lära!

 

Visan jobbar med tydliga strukturer vilket leder till trygghet för barnen.

Tydliga rutiner, upprepning och tydlig miljöbild.

Pedagoger har tydliga uppgifter fördelat mellan varandra.

 

Undervisning

 

Hållbara relationer och Kultur

 

Visan bygger vidare utbildningen med sång och musik.

 

Hälsa och hållbarhet

Också görs ett tillägg där rörelse (förutom daglig dans och sång med rörelser)

Tabata-rörelser med tempo och Bamseyoga.

 

 

 

Skapande och Språk

 

Visan har planerat ett projekt- Färglära tillsammans med Babblarna.

I det projektet kommer vi även ta in taak, en kommunikation med tecken som är ett komplement/stöd till det talade språket.

Vilket är ett bra verktyg, bland fler, när barn skall tillskansa sig talspråk.

 

Traditioner och skapande

 

Förutom att Visan kommer att arbeta med olika projekt tillkommer också projekt inom traditioner, såsom, halloween, jul, påsk med mera.

 

Projekt och didaktiska tankar

 

Yngre har sådan nyfikenhet och egen drivkraft att utveckla sig.

Därför blir det fler och korta projekt.

I arbetet med gruppen ingår också att ge barnen tillfällen att utforska och pröva så många olika aktiviteter, material och tekniker som det bara går.

 

Vid varje undervisningstillfälle delas barnen in i mindre grupper.

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Visans undervisningsmiljö är under ständig förändring.

Beroende på projekt och vartefter barnen växer, utvecklas och behöver andra utmaningar. Vi använder oss av möblering, färg, ljus och ljussättning, bilder, text, symboler och inspirerande material som väcker nyfikenhet och till lusten att lära.

 

 

Hållbar och likvärdig förskola

 

Något som är av vikt i Visans värdegrunds struktur är, att vi utgår ifrån de barn som visar intresse för kommande aktivitet. Vi erbjuder alla barn och anpassar undervisningen så barnen, oavsett, kön, bakgrund, individuella behov.

Olikheter iakttas där vissa barn, till exempel, kan behöver tid på sig att anta en utmaning. Arbetet sker efter de demokratiska värden läroplanen har och det främjar också hållbara relationer.

 

Visan uppmärksammar också vikten av återanvändning, vara rädd om sakerna vi har omkring oss och exempelvis besöka återvinningen. Hållbart förhållande i samband med mathållning.

 

Begreppet Tillsammans är ett begrepp som Visan jobbar med under hela vistelsen på avdelningen.

 

Det ska vara kul att gå till Förskolan!