👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

multiplikation och problemlösning

Skapad 2022-10-10 12:57 i Östergårdsskolan Halmstad
Arbetet ska leda till en ökad förståelse för vilka metoder eleverna kan använda sig av för att göra beräkningar med tal i decimalform. Eleverna kommer få träningar i att lösa problemlösningar med olika metoder och strategier.
Grundskola 5 Matematik
1- addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler. 2- multiplikation med tvåsiffriga faktorer 3- kort division 4- rimlighetsbedömning vid beräkningar

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Syftet med arbetsområdet är att utveckla en god förståelse för vilka metoder som är lämpliga att använda när eleverna gör beräkningar med tal i decimalform och problemlösningar. Vi kommer göra beräkningar med både addition, subtraktion, multiplikation och division. 

Förmågorna vi tränar på:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

 

 

 

Centralt innehåll för årskurs 4-6:

Ur det centrala innehållet:

 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Tal i bråkform- och decimalform och deras användning i vardagliga situatione

Bedömning

Under arbetsområdet kommer du utveckla kunskaper om:

 • huvudräkning med tal i decimalform
 • överslagsräkning med tal i decimalform
 •   skriftliga räknemetoder med tal i decimalform
 • olika problemlösningsmetoder
 • att formulera egna problem


Grundläggande begrepp
: överslagsräkning, huvudräkning, problemlösningsmetoder, multiplikation, division, addition, subtraktion, ungefär lika med, rimlighet...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
  Ma  4-6
 • Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6