👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 8A - Geometri ht22

Skapad 2022-10-10 13:06 i Ånestadsskolan Linköping
Tal
Grundskola 7 Matematik
Det kan vara svårt att föreställa sig hur stor en kvadratkilometer är. Stockholms city får ungefär plats på den ytan. I den här kapitlet så får du lära dig att räkna omkrets, area och volym.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 Vad kommer vi att arbeta med?

 • Beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor
 • Beräkna volym och begränsningsytans area av en cylinder
 • Beräkna volym av spetsiga kroppar och klot 
 • Omvandla enheter för sträcka, area och volym

 

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha gemensamma lärarledda genomgångar där dina frågor och funderingar är viktiga och där vi tränar på att kommunicera i matematik. Du kommer att få arbeta med övningar som hjälper dig att lära dig viktiga begrepp och metoder samt tränar din resonemangs- och problemlösningsförmåga. Vi arbetar med bokens uppgifter men också med andra aktiviteter och spel och kanske ser vi någon förklarande film!

 

Viktiga begrepp!

 • omkrets, längd, sträcka
 • area, yta, basyta, mantelyta, begränsningsyta
 • cirkel, diameter, radie, cirkelbåge, cirkelsektor
 • volym, kropp, cylinder, kon, pyramid, klot
 • meter, kvadratmeter, kubikmeter, hektar

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • lösa matematiska problem
 • föra resonemang
 • använda och förstå matematiska begrepp
 • välja metod för rutinuppgifter
 • använda och förstå det matematiska språket

 

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

Det finns möjlighet att visa sina kunskaper på flera olika sätt:

lärar-och elevledda genomgångar, diskussioner, undersökande arbetsuppgifter/ matematiska laborationer, arbete med övningsuppgifter i läroboken, diagnoser, mindre läxförhör, inlämningsuppgifter och avslutande prov.

De olika bedömningsmetoderna kan användas i helklass, små grupper, pararbete och enskilt.

 

 

Uppgifter

 • Provresultat kapitel 2 Geometri

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
  Ma
 • förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler samt argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.
  Ma  E 9
 • Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.
  Ma  E 9
 • Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I samband med problemlösning bidrar eleven till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett enkelt sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.
  Ma  E 9
 • Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Betygskriterier i ämnet matematik 7-9

Ännu ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Begrepp
Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.
Eleven visar goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med god säkerhet.
Eleven visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med mycket god säkerhet.
Metoder
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.
Eleven väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med god säkerhet.
Eleven väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med mycket god säkerhet.
Lösa problem
Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I samband med problemlösning bidrar eleven till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett enkelt sätt.
Eleven löser relativt komplexa problem. Eleven ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I samband med problemlösning formulerar eleven enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett utvecklat sätt.
Eleven löser komplexa problem. Eleven ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. I samband med problemlösning formulerar eleven enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett välutvecklat sätt.
Resonemang
Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.
Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med relativt väl underbyggda matematiska argument.
Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med väl underbyggda matematiska argument.
Kommunicera
Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.