Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild klass 4-6

Skapad 2012-08-14 14:03 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Övergripande LPP i bild.
Grundskola 4 – 6 Bild
...

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Dina mål i bild.

 • Kunna framställa några olika typer av berättande och informativa bilder så att budskapet framgår.
 • Kunna använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
 • Kunna kombinera några olika bildelement.
 • Kunna utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Kunna presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.
 • Kunna formulera och välja handlingsalternativ som ledar framåt.
 • Kunna föra underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Kunna ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Undervisning

 • Framställa bilder med teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Fotografera och filma samt redigera i datorprogram.
 • Använda ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Bedömning

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna.

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunksapskrav i kursplanerna:

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  A 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
 • Bl  A 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  A 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  A 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  A 6
  Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  A 6
  Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: