Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hästar och grisar

Skapad 2012-08-15 11:44 i Centralskolan Västerteg
Grundskola F Biologi Idrott och hälsa
Nu ska vi jobba med nåt spännande -

Innehåll

1. Inledning

Förklarande text till läraren (tas bort) • En elevnära text som förklarar vad eleverna ska lära genom arbetsmomentet/en och vilket innehåll man ska arbeta med. Beskriv varför vi har valt att arbeta med detta innehåll. En text som väcker nyfikenhet och intresse inför arbetsområdet. .

2. Mål

Förklarande text till läraren (tas bort)

– vilka mål ska eleverna klara av med hjälp av undervisningen. Här beskriver vi de tolkade och konkretiserade målen som ska vara förstådda av eleverna. Alltså måste lärare och elever ha samma målbild.

3. Bedömning

Förklarande text till läraren (tas bort)

  • Använd kunskapskraven så att de styr bedömningen och kunskapskraven måste då harmoniera med ”syftesmålen” och måste därför finnas med i ”tänket” kring de tolkade och konkretiserade målen. • beskrivning av vad som ska bedömas • beskriv hur ni kommer att bedöma • skrivs ihop i en elevnära text där vi visar hur de tolkade och konkretiserade målen hör ihop med bedömningen

4. Undervisning

a. Citera ur det centrala innehållet och beskriv vilka ämneskunskaper eleverna ska arbeta med. • b. Beskriv vilka förmågor eleverna ska utveckla genom undervisningen • Ge exempel (om det behövs) hur det kan se ut i undervisningssituationen

5. Visa kunskaper.

Förklarande text till läraren (tas bort)

• Med vilka uppgifter och frågeställningar ska eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper? • I vilken form ska eleverna visa sina kunskaper? • (Muntligt, skriftligt, utställning, praktiska uppgifter) • Formulera öppen/öppna frågeställningar

6. Utgångspunkter för planeringen

Förklarande text till läraren (tas bort) Läroplans/Kursplanemål – här beskriver vi de mål som undervisningen riktar sig mot och som tolkats av läraren för att bli konkreta mål för eleven. Dessa beskrivs ovan. • Citera ordagrant Ur syfte – långsiktiga må

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
    Bi
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
    Bi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: