Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 2

Skapad 2012-08-15 20:04 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Svenska har vi varje dag, när vi pratar, läser och skriver.

Vi vill att alla barn ska kunna uttrycka sig både i tal och skrift, och känna tillit till sin förmåga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • läsa anpassade texter flytande med förståelse
 • kunna, våga och vilja uttrycka dig muntligt i olika sammanhang
 • förstå enkla instruktioner som ges till gruppen
 • skriva tydligt så att den som läser förstår
 • skriva tydliga meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt
 • skriva små berättelser, och faktatexter
 • återberätta, både skriftligt och muntligt

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att

 • lyssna, berätta och återberätta
 • läsa anpassade texter
 • förstå den lästa texten
 • skriva läsligt, med stor bokstav, mellanrum och punkt
 • skriva olika slags texter, t.ex egna berättelser, faktatexter och bokrecensioner
 • förstå och kunna följa instruktioner

Du visar vad du kan genom att du

 • deltar i samtal
 • återberättar t.ex en saga som du läst eller hört
 • skriver olika slags texter
 • läser högt för andra
 • följer instruktioner, tex en arbetsbeskrivning

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning och arbetsformer

 • Vi arbetar både gemensamt och individuellt
 • samtal om egna upplevelser
 • högläsning
 • fortsatt lästräning, och läsförståelse
 • samtal  om texter, och återberättande
 • fortsatt skrivträning, t.ex fri skrivning, faktatexter, bokrecensioner
 • barnen tränas att följa instruktioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: