Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen - Biologi - Förberedelseklass år 7-9

Skapad 2012-08-20 10:44 i x Fittjaskolan botkyrka norra Botkyrka
Människokroppen, från topp till tå. Vi fokuserar på de viktiga organen, hjärnan, nervsystemet, lungor, hjärta, lever osv. Eleverna arbetar fram en plansch över människokroppen med faktarutor.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Biologi
Detta arbetsområde handlar om att lära sig grundläggande kunskaper om människokroppens olika delar på svenska. Fokus ligger på den språkliga utvecklingen kontra den naturvetenskapliga. Planering för detta område är ungefär 4-6 veckor.

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen

Mitt syfte med undervisningen är att du som elev ska lära dig grundläggande kroppsdelar, organ och dess funktion hos människokroppen. Vi tränar det svenska språket genom att både läsa, prata och skriv, för att du får lär känna din egen kropp och kan förstå och sköta om din kropp.


Centralt innehåll som vi ska studera

Kopplingar till läroplan

  • Bi  7-9
    Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Delmål

Fyll i nedanstående delmåls matris

Läsförståelsestrategi

Vi ställer frågor och arbetar med förklaringar.

Aktivitet

Hands on, röra skelettet,
modellen av kroppen med alla organ

Skriver med datorn

Läser boken "Omvärlden" och eleverna ska besvara frågor om kroppens organ.

Eleverna gör slutligen en doktor-analys av organet, dvs att eleverna beskriver kortfattat vad som händer om organet slutar fungera.

Arbetsformer

Vi sitter alla i grupper med 2-4 elever i varje beroende hur många elever det är i gruppen. Ibland sammanfattar vi våra dialoger i helgrupp.

Stödverktyg

Dator
Laborativt material
Praktiskt NO-material: Skelett, Modell av kroppens organ och organsystem.
Korta filmer.
Matris med centrala frågeställningar om organet.

Utvärdering/bedömning-när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma

Utvärderingen kommer att ske fortlöpande då eleverna skriver sina texter och ställer sina frågor. Vi utvärderar med mindre läxförhör och eleverna gör en egen redovisning av ett organ eller organsystem.

Elevens självreflektion-din reflektion av lärandet kommer att ske på följande vis

De besvarar frågan vad har jag lärt mig.

Min formativa bedömning kommer att ske på följande vis

Muntlig feedback på var eleverna ligger i delmål kontra kunskapskraven.

Matriser

Bi SvA
Människokroppen fb 7-9

Begreppsförståelse
Förmågeutveckling
Material
Delmål 1
Du läser och tränar uttal på namnen på kroppens organ Du tar del av de verb som hör till organen: andas, bryter ner, pumpar, renar, transporterar. Substantiv: t ex: organ, skelett, hjärna, hjärta, lunga, lever, magsäck blod
Boken "Omvärldskunskap" sid 4-27 och "Överblick" sid 104 -106 Dator Google translate Google docs Word
Delmål 2
Du visar vad några organ sitter i kroppen och du berättar om deras funktion: T ex "magsäcken bryter ner maten".
Delmål 3
Du arbetar med enkla samband mellan två organ, t ex att hjärtat och lungorna samarbetar för att syresätta kroppen.
Delmål 4
Du kan ställa egna enkla frågor och gör enkla slutsatser om vad som händer hur olika organ påverkas av varandra. T ex vid en lungsjukdom så påverkas även hjärnan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: