Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Syra-bas-salt åk 9

Skapad 2012-08-23 11:20 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En PP i kemi inom om syror, baser och salter.
Grundskola 7 – 9 Kemi
...

Innehåll

Syfte

Arbetet med området syftar till att du ska få utveckla kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Du ska få söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. Genom undervisningen ska du få utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Bild av Phlippa Willitts från The Photo Encyclopedia


Kemin kan sammanfattas i följande förmågor som du ska utveckla:

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Ur det centrala innehållet i lursplanen kommer vi att beröra följande delar på något vis:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretiserade mål

Som mål utifrån dessa punkter kan vi sätta följande:

 • Kunna redogöra för begreppen syra, bas, pH, neutralisation och indikator.
 • Kunna namn och egeskaper för de vanligaste syrorna och baserna.
 • Ha viss förståelse för jonernas betydelse för hur surt eller basiskt ett ämne är.
 • Ha kännedom om några vanliga salter, ett fåtal vanliga reaktioner för saltbildning samt hur salter generellt är uppbyggda.
 • Ha kunskap om och kunna redogöra förnågot  samband mellan syra-bas och oss människor eller natur/samhälle omkring oss.
 • Kunna laborera med syror och baser samt redovisa resultatet.

 

Undervisningen

Vi kommer under lektionerna att arbeta med begreppen utifrån texter, filmer, diksussioner och laborationer. Vi kommer också att träna större uppgifter som att planera en laboration.

Bedömning

Du kommer att bedömmas utifrån enskillda aktiviteter under lektionerna där din muntliga och skriftliga begreppskunskap bedöms. Dessa kommer du att bedömmas under laborationerna samt din förmåga att använda begreppen vid olika större arbetsuppgifter.

Matriser

Ke
Syra, baser och salter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper syra-bas
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om begreppen inom området syra-bas. Du kan ge exempel på och beskriva sura och basiska ämnen generellt. Du kan också identifiera ett surt, basiskt och neutralt ämne på en pH-skala och översiktligt förklara sambandet mellan ovanstående med viss användning av keminska begrepp.
Du har goda kunskaper om begreppen inom området syra-bas. Du kan förklara vad som gör ett ämne mer eller mindre surt eller basiskt och därtill förklara sambandet pH, syra, bas och neutralt ämne med en relativt god användning av kemins begrepp .
Du har mycket goda kunskaper om begreppen inom området syra-bas. Du kan förklara vad som menas med ett mer eller mindre surt eller basiskt ämne ner till jonnivå och därtill förklara sambandet pH, syra, bas och neutralt ämne med en god användning av kemins begrepp.
Kemiskt språk
Begrepp
Du kan ge ge exempel på våra vanligaste syror och baser till namnet samt deras användningsområden.
Du kan namn och kemisk formel på våra vanligaste syror och baser samt deras användningsområden.
Du kan namn och kemisk formel på våra vanligaste syror och baser samt deras användningsområden. Du kan dessutom skriva enklare kemiska reaktionsformer för till exempel uppdelningen av syror i joner i vattenlösning.
Kunskaper joner och salter
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om hur en jon uppstår och hur salter är uppbyggda. Du kan ge exempel på några salter och identifiera en jonförening. Du kan med viss hjälp skriva salters namn och kemiska formler.
Du har goda kunskaper om hur en jon uppstår och hur salter är uppbyggda. Du kan ge exempel på några salter och förklara hur en jonförening hålls samman med relativt god användning av kemins begrepp. Du kan med relativt självständigt skriva salters namn och kemiska formler.
Du har mycket goda kunskaper om hur en jon uppstår och hur salter är uppbyggda. Du kan ge exempel på några salter och förklara hur en jonförening hålls samman med en god användning av kemins begrepp. Du kan med stor säkerhet skriva salters namn och kemiska formler.
Naturvetenskaplig informationssökning
Användning
Du söker information om en naturvetenskaplig fråga och använder dig av olika källor. Du skapar en enkel text som har viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du söker information om en naturvetenskaplig fråga och använder dig av olika källor. Du skapar en utvecklad text som har relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du söker information om en naturvetenskaplig fråga och använder dig av olika källor. Du skapar en välutvecklad text som har en god anpassning till syfte och målgrupp.
Kemiskt språk i text
Användning
Du använder dig bara av ord för kemiska föreningar i löpande text.
Du använder dig av både ord och kemisk formel för en kemisk förening i din löpande text.
Du använder dig av både ord och kemisk formel för en kemisk förening i din löpande text. Dessutom kan du i text skriva enklare kemiska reaktioner för till exempel ett salts upplösning i vatten.
Förmåga att underbygga resonemang
Användning
Dina resonemang bygger med åsikter som är enkla och till viss del underbyggda med fakta
Dina resonemang underbyggs till viss del med relevanta fakta.
Alla dina resonemang är underbyggda med relevanta fakta.
Laborationer
Laborationer
Du genomför laborationerna enligt instruktion och bidrar även till att formulera enkla frågeställningar och planeringar i samband med dessa. Du laborerar dessutom enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
Du genomför laborationerna enligt instruktion och formulerar enkla frågeställningar och planeringar i samband med dessa som efter viss bearbetning går att använda sig av i praktiken. Du laborerar dessutom enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
Du genomför laborationerna enligt instruktion och formulerar dessutom enkla frågeställningar och planeringar i samband med dessa som direkt går att använda sig av i praktiken. Du laborerar dessutom enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
Dokumentation och slutsatser (lab)
Laborationer
Du gör enkla dokumentationer över ditt laborativa arbete. I dina slutsatser har du en viss koppling till kemiska teorier.
Du gör utvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete. I din slutsatser har du en relativt god koppling till kemiska teorier.
Du gör välutvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete. I din slutsatser har du en god koppling till kemiska teorier.
Naturveteskapliga begrepp (lab)
Laborationer
Du använder till viss del naturvetenskapliga begrepp i dina slutsatser.
Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina slutsatser.
Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina slutsatser som har relevans i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: