Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår miljö - Östersjön

Skapad 2012-08-23 11:34 i Rödsleskolan Oskarshamn
Jorden förändras. Vad beror det på? Vad kan vi göra för att hjälpa jorden på fötter igen? Utifrån perspektivet Östersjön får eleverna diskutera och ta ställning till de stora miljöproblemen; klimatförändring, försurning, sophantering och övergödning. Undervisningen kopplas både till naturvetenskaplig fakta och till olika ställningstaganden.
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
...

Innehåll

Strävansmål som undervisningen bygger på

Inom biologin: - utvecklar kunskap om olika livsformer och organismers samspel med varandra. - utvecklar kunskap om människans sätt att bruka och uppleva naturen, sat utvecklar omsorg och ansvar vid dess nyttjande.

Inom kemin: - Utvecklar kunskaper om kemiska reaktioner samt förståelse för omvandlingar, kretslopp, spridning. - Utvecklar kunskaper om kemins historia. - Utvecklar kunskaper om hur kemi kan användas för att behandla miljöfrågor och hälsofrågor, samt etiska och estetiska argument i diskussioner om kemins samhälleliga tillämpningar.

Matriser

Bi Ke

Bedömningsmatris i Naturorienterande ämnen för Rödsleskolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
1.
Laborativ förmåga
Du deltar i en undersökning och förstår vad den går ut på
Du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar en undersökning tillsammans med någon
Du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar en undersökning helt själv
2.
Naturvetenskapligt språk
Du använder naturvetenskapliga begrepp i bekanta sammanhang
Du använder naturvetenskapliga begrepp i nya situationer för att förklara händelser
Du använder naturvetenskapliga begrepp för att skapa nya frågeställningar
3.
Se samband mellan experiment och teorier
Du kan dra en enklare slutsats av ett experiment
Du ger exempel på hur det naturvetenskapliga arbetssättet hjälper till att lösa vardags- och samhällsproblem
Du kan berätta om fördelar och begränsningar i naturvetenskaplig problemlösning
4.
Historiskt perspektiv
Du känner till personer som varit viktiga i naturvetenskapens framväxt
Du kan vara med och diskutera hur kunskapen om naturen utvecklats och format vår världsbild
Du bidrar med exempel på hur kunskapen om naturen utvecklats och format vår världsbild
5.
Diskussionsförmåga
Du lyssnar, kan göra några inlägg och visar en vilja att förstå vad diskussionen handlar om
Du uttrycker, granskar och värderar åsikter i miljö-, hälso- och teknikfrågor
Du kan granska argument och avslöja vilka intressen och värderingar som ligger bakom dem
6.
Se hur naturvetenskap, teknik, samhälle och miljö påverkar varandra
Du inser att naturvetenskapen påverkar tekniken, samhället och miljön
Du förstår att det finns andra sätt än de naturvetenskapliga att beskriva verkligheten.
Du identifierar själv skillnader i t.ex. medias sätt att beskriva verkligheten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: