👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konditionsträning åk 7

Skapad 2012-08-25 13:46 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
En LPP för åk 7 inom arbetsområdet konditionsträning utifrån Lgr11.
Grundskola 7 Idrott och hälsa

En LPP för åk 7 inom arbetsområdet Konditionsträning. Innehåller även bedömningsmatris.

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
  (ur lgr 11)

Centralt innehåll - arbetsområde:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  (ur lgr 11)

Arbetssätt - undervisningen:

Inom arbetsområdet kommer vi att prova olika typer av konditionsträning. Undervisningen sker utomhus i olika miljöer med tyngdpunkten av löpning. Betydelsen av uppvärmning och nedvarvning samt stretching kommer att beröras. Ord och begrepp som används inom konditionsträning kommer att lyftas fram och aktiviteterna utvärderas av eleverna. Eleverna kommer även att genomföra ett konditionstest för att själva mäta sin kondition och jämföra med resultat från tidigare år för att se deras personliga utveckling.

Bedömning och kunskapskrav:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen: 

”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten och sammanhanget.”

”Eleven kan på ett (…) fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra (…) underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.” (ur lgr11) 

Bedömningen utgår från följande punkter:

 • Aktivt deltagande i undervisningen
 • Förståelse för träningsupplägg och träningseffekter
 • Kunskap i hur konditionsträning kan bedrivas

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa Konditionsträning åk 7

Konditionsträning åk 7

E
C
A
Lektionsarbete
Deltar aktivt i undervisningen och anstränger sig i de olika momenten. Anstränger sig utifrån sina egna förutsättningar och kan bedriva träningen tillsammans med klasskarmraterna i par och grupp.
Deltar aktivt i undervisningen och visar god grundkondition för att kunna prestera genom alla övningar. Visar god förmåga att träna tillsammans med andra och utföra alla rörelser med god säkerhet och kontroll.
Är engagerad och aktiv i undervisningen och är drivande i de olika momenten. Visar en god kondition och kan prestera inom alla aktiviteter. Visar stor säkerhet och kontroll i sina rörelser och kan vara ett stöd för andra i deras träning.
Förståelse för träningens upplägg
Visar förståelse för uppvärmningens betydelse samt stretchingens effekter. Kan ge flera exempel på hur konditionsträning kan bedrivas. Kan sätta upp enstaka mål för att förbättra den egna konditionen.
Visar god förståelse för hela träningens genomförande och kan visa på olika träningseffekter för olika typer av träning. Kan sätta upp egna mål för träning och visa på hur de ska uppnås.
Visar en djup förståelse för träningsupplägg och utförande inom konditionsträning. Kan föra utvecklade resonemang kring olika träningstyper och träningseffekter samt kunna använda ämnestypiska ord för att beskriva detta.