Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Ghost Hunter (BBC)

Skapad 2012-08-28 08:43 i x Kvarnhagsskolan Botkyrka
Ett tema som grundar sig på en brittisk film i 12 avsnitt om Roddy, vars liv vänds upp och ner när William, ett spöke från 1800-talet, plötsligt uppenbarar sig i sovrummet och desperat ber om hjälp.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Ett tema som grundar sig i en brittisk film i 12 avsnitt som handlar om Roddy, vars liv vänds upp och ner, då William, ett spöke från 1800-talet plötsligt uppenbarar sig i sovrummet.

Innehåll

Innehåll

I det här temat kommer du att få förutsättningar att utveckla:

* din förmåga att förstå talad engelska. Karaktärerna i filmen talar brittisk engelska och i klassrummet talar vi också i möjligaste mån engelska. Vi bearbetar avsnitten både skriftligt och muntligt för att öka förståelsen.
* din förmåga att använda språkliga stategier för att förstå. Du kommer att få undervisning i olika studietekniker/språkliga strategier för att kunna lyssna effektivt.
* din förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang i en brittisk småstad, där handlingen  i The Ghost Hunter utspelar sig. Du kommer att få göra jämförelser mellan hur karaktärerna i filmen lever och hur du själv lever.

Arbetssätt och undervisning

Vi börjar varje lektion med att prata om det senaste avsnittet och vad du tror kommer att hända sen. Medan vi gemensamt tittar på ett nytt avsnitt gör du egna anteckningar. Efter avsnittet går vi igenom nya uttryck och ord. Jag delar ut arbetsuppgifter och/eller glosor i Quizlet som hör till det aktuella avsnittet och som sedan blir din läxa till nästa vecka.

Bedömning

Bedömningen grundar sig på din förmåga att lyssna aktivt för att förstå bättre och kunna delta i våra diskussioner, samt utefter dina resultat på ett avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6

Matriser

En
The Ghost Hunter, efter kunskapskraven i engelska för år 6

E
C
A
 • En
 • En
På väg mot E
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i The Ghost Hunter. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt visa ett godtagbart resultat på det avslutande provet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i The Ghost Hunter kan eleven välja och använda sig av någon strategi för sitt lyssnande.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i The Ghost Hunter. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt visar även ett tillfredsställande resultat på det avslutande provet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i The Ghost Hunter kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för sitt lyssnande.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i The Ghost Hunter. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt visar ett gott resultat på det avslutande provet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i The Ghost Hunter kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för sitt lyssnande.
 • En
På väg mot E
Eleven kommenterar i enkel form några händelser i The Ghost Hunter och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några händelser i The Ghost Hunter och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några händlser i The Ghost Hunter och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: