👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Den Utvalde" - en filosofisk diskussion

Skapad 2012-08-28 10:52 i Stenbackaskolan Karlshamn
Grundskola 9 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
 • Gr lgr11
  Läraren ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Bedömning

Detta är kunskapskraven för betyget A, för övriga betyg hänvisar jag till www.skolverket.se

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 9
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
 • Sv  A 9
  Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Undervisning

Du kommer att läsa boken "Den Utvalde" av Lois Lowry, samt varva det med diskussioner utifrån boken och andra filosofiska funderingar. 
Slutuppgift

Du ska göra två olika slutuppgifter, båda är skriftliga.

Den första är en skriftlig reflektion på boken "Den utvalde". Reflektionen är styrd utifrån givna punkter som du kommer att få ut som uppgift på Google Docs.

Den andra är en förklarande, utredande och argumenterande text om er syn på några stora livsfrågor. Ni kommer att få några givna punkter att skriva om som uppgift på Google Docs.

Sista vecka för inlämning av båda dessa uppgifter är söndagen den 23 september.

Matriser

Sv
Svenska, bokreflektion

Bokreflektion Den Utvalde

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Åsikter och argument
Du har inte motiverat hur du har kommit fram till dina åsikter.
Du har enkla argument för hur du har kommit fram till dina åsikter.
Du har utvecklade argument för hur du har kommit fram till dina åsikter
Du har utvecklat dina argument genom att ta in egna och andras erfarenheter, förutom dina egna åsikter.
Resonemang
Du har ett resonemang som inte kan kopplas till ämnen, personer och händelser i boken.
Du har enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du har utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du har flera välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Slutsats & perspektiv
Du har inga egna slutsatser.
Du har dragit egna slutsatser utifrån eget perspektiv.
Du har förankrat dina slutsatser utifrån egna erfarenheter, och har till viss del tagit in andras tänkande och tyckande.
Du har gjort en personlig analys där du även har tagit in andras tänkande och tyckande.

Språkligt innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk
Förståeligt och korrekt
Du kan med stöd skriva med enkel textbindning. Du kan med stöd anpassa ditt språk till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.