Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi i vår närmiljö. År 4 hösten 2014

Skapad 2012-08-31 12:39 i Holmesskolan Torsby
Vi kommer att arbeta med biologi några veckor på höstterminen. Vi kommer att arbeta med naturen i vår närhet. Vi kommer bland annat att lära oss om allemansrätten, näringskedjor och kretslopp, nedbrytning och svampar.
Grundskola 4 Biologi
Vi kommer att arbeta med biologi under några veckor. Vi kommer arbeta med och samtala om hur allt i naturen hör ihop, om nedbrytare med mera.

Innehåll

Syfte / förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Konkretisering av mål:

Du ska kunna:

-berätta och förklara vad allemansrätten är.

-förstå att allt i naturen hör ihop.

-ge exempel på en näringskedja.

-beskriva några olika kretslopp i naturen.

-förstå och förklara vad som händer vid nedbytning i naturen.

-förklara vad en insekt är och kunna namnge några.

-förklara vad som är typiskt för en svamp.

-veta vilka Linné och Darwin var och känna till lite historik kring dem.


Så här gör vi:

Vi kommer att:

-läsa texter tillsammans ur olika läroböcker.

-arbeta enskilt och i grupp med praktiska och teoretiska uppgifter.

-rita förklarande bilder.

-se på film.

-göra enkla fältstudier.

 

Hur ska du bedömas?

Du kommer att bedömas under arbetets gång, både i det arbete du gör enskilt, i grupp och i gemensamma diskussioner och arbeten. Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

- samtala och diskutera.

- genomföra enkla undersökningar.

- aktivt delta i enkla fältstudier.

- visa faktakunskaper.


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: