Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Matematik åk3 ht12 Koordinatsystem och rutnät.

Skapad 2012-09-01 12:35 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Grundskola 3 Matematik
Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om rutnät och koordinatsystem, samt nyttan med att kunna det 
 • du får lära dig hur man avläser koordinater/punkter i koordinatsystem och opererar med hela rutor i ett rutnät..
 • du får förståelse för hur kartan används och att hitta på den
 • du ska bli förtrogen med x-axel och y-axel
 • du får även kunskap om några geometriska figurers egenskaper

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 • rutnät och koordinatsystem, dess skillnader och användningsområde
 • konstruera och avläsa koordinater
 • geometriska figurer
 • kartan
 • x- och y-axel

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) (obs. inte alla punkter)

 • mycket uteaktiviteter med olika innehåll, t.ex. skattjakt
 • arbeta i övningsboken
 • rita, skriva och berätta om egna reflektioner och slutsatser utifrån gemensamma aktiviteter (dokumentation)
 • genomföra en diagnos
 • arbeta kreativt med problemlösningar
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass
 • arbeta i par

Bedömning

Detta ska bedömas:

 • din förmåga att samarbeta kring detta ämne
 • din förmåga att beskriva och ge exempel på rutnät- och koordinatsystems punkter/rutor
 • din förmåga att göra observationer/jämförelser
 • din faktakunskap om rutnät, koordinater, system och x- och y-axel
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper

Hur bedömningen ska gå till:

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom observationer, dokumentation och diagnosiskt material

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: