Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Matematik åk3 ht12 Tal mer än 1000 och mindre än 0.

Skapad 2012-09-01 15:52 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Grundskola 3 Matematik
Detta är ett stort och brett område som vi kommer att arbeta med i många veckor, några på höstterminen och några veckor på vårterminen, fast området vävs förståss naturligt in i de andra områdena också.

"Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivet".

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om talmorådet "mer än 1000 och mindre än 0"
 • du får förståelse för negativa tal
 • du ska bli förtrogen med talen som ett abstrakt positionssystem
 • du blir säker på platsvärden
 • du får träna på algoritmer både i addition och subtraktion
 • du får kunskap om överslagsräkning och avrundning
 • du stärker kunskapen om likamedtecknets betydelse
 • du ska träna ytterligare på problemlösningar

 

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur)

 • stärka talförståelsen med hjälp av tallinjer
 • avrunda-, jämföra- och ordna tal med konkret material
 • arbeta med pengar
 • arbeta med det indiska systemet
 • arbeta med positiva och negativa tal med hjälp av termometern
 • huvudräkning och skriftliga räknemetoder
 • räkna tal i algoritmer
 • spela spel
 • utematematik med olika innehåll
 • arbeta i övningsboken
 • rita, skriva och berätta om egna reflektioner och slutsatser utifrån gemensamma aktiviteter (dokumentation)
 • genomföra en diagnos
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass
 • samtala och redovisa i grupp och ev. enskilt

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

   • tusen-, hundra-, tio- och ental
   • addition och subtraktion med höga tal
   • tiotalsövergång
   • positionssystemet
   • positiva och negativa tal  
   • termometerns användning i matematiken   
   • höga tal i utvecklad form och uppställningar/ arbete med algoritmer
   • avrunda-, jämföra- och ordna tal
   • mer- och mindre än, likhet och olikhet
   • = likamedtecknets betydelse
   • köpa och sälja i vardagliga situationer

        

Bedömning

Detta ska bedömas:

 • din förmåga att beskriva/förklara platsvärde.
 • din förmåga att göra uppställningar, algoritmer och räkna höga tal i utvecklad form, både i addition och subtraktion
 • din faktakunskap om negativa tal och positionssystemet
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper, samt avrunda, jämföra och ordna tal
 • din förmåga att samarbeta i par- och med gruppuppgifter

Hur bedömningen ska gå till:

 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom observationer, dokumentation och diagnosiskt material
 • med samtal / diskussion i dina undersökningar och i arbetet i grupp / par samt enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: