Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Growing Up

Skapad 2012-09-04 14:00 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Ett arbetsområde som jämför skolsystem och uppväxtvillkor i engelskspråkiga länder med det egna landet. Arbetet resulterar i en uppsats som jämför de olika kulturerna.
Grundskola 9 Engelska
Man formas efter den plats man växer upp på och vi vet att uppväxtvillkoren kan se ganska olika ut. Vi ska jämföra skolsystem och fritid i valfria engelskspråkiga länder med hur det fungerar här i Sverige. Området avslutas med en uppsats som behandlar skillnader och likheter mellan länderna.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Under fyra veckor kommer vi att jobba med temat "Growing up". Ni kommer att läsa texter om skolsystem och fritid i valfritt engelskspråkigt land (Storbritannien, USA, Canada, Irland, Nya Zeeland...) och ni kommer att leta fakta om skolsystem och hur fritiden för barn och tonåringar ser ut och därefter jämföra med egna erfarenheter av hur det är att växa upp i Sverige.

Ni kommer att arbeta med läs- och hörförståelse då ni är fria att leta filmer och texter på nätet men också i böcker. Fokus är också den skriftliga delen. Ni kommer att få respons under arbetets gång på er text och få chans att bearbeta texten under arbetsområdet. Du kan jobba tillsammans med en kamrat och leta fakta och diskutera om du vill, men den jämförande texten skrivs individuellt.

Det som kommer att bedömas är hur väl du lyckas jämföra ditt eget land med det engelskspråkiga landet samt hur varierat och säkert ditt språk är. Viktigt är alltså att du bearbetar den fakta du hittar så att texten blir din egen och att du bifogar alla källor du använt. Ni kommer att få en mer detaljerad instruktion separat, kring uppsatsens form och struktur.

Tips på källor att börja med: sli.se, ur.se, ne.se. samt läroböcker från skolan.

Vi siktar på att vara klara med arbetsområdet v 39.

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

(Här "kopplar" du till första delen ur Lgr-11 kapitel 2.1 och 2.2)

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att

(Varför gör vi detta?) (Här "kopplar" du till de långsiktiga syftesmålen.)

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Måldialog

Undervisning

I undervisningen kommer ni att

 • läsa texter om skolsystem och uppväxtvillkor/fritid
 • diskutera egna erfarenheter av Sverige och närmiljön
 • plocka fakta ur texterna och samla som bas för uppsats
 • lyssna på kortare radioprogram och samla fakta
 • samla på er ca 20 nya ord i veckan var från de texter/filmer ni hämtar fakta om och testa er själva på dessa. ( gm glosboken.se ex vis)

 

Bedömning

Se ovan

Matriser

En
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Engelska, Brattebergsskolan åk 7-9

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA: Elevens förmåga att skapa olika typer av framställningar såväl skriftliga som muntliga.

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar i olika genrer.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar i olika genrer. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i skriftliga framställningar i olika genrer. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar översiktligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: