👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar och kartan

Skapad 2012-09-04 15:12 i Centralskolan Tierp
Grundskola 3 SO (år 1-3) Matematik
För att kunna uppfatta och förstå sin och andras omvärld behöver man vissa kunskaper. Vi ska under denna period lära oss mer om bla världskartan och var vissa platser och hav på jorden finns. Har du varit i ngn annan värlsdel? Vi pratar om hur man gör en karta och tittar i kartböcker. Är det svårt att själv rita en karta? Får man plats med allt på ett papper? Vad är väderstreck?

Innehåll

Du kommer särskilt att arbeta med följande förmågor (ur Lgr 11)

Syfte och centralt innehåll

Konkretisering av målen

Efter denna period ska du kunna:

 • förstå begreppen förstoring och förminskning
 • namnge och visa världsdelar på en karta
 • undersöka närområdet med hjälp av enkla kartor
 • namnge de fyra värdestrecken
 • veta vad en karta är och kunna bläddra i en kartbok

 

Undervisning

Du kommer att

  • rita/fylla i enkla kartor
  • använda kartbok
  • samtala kring kartor, värdestreck och platser
  • på olika sätt arbeta praktiskt med förminskning och förstoring
  • träna på världsdelarnas namn och läge

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • placera ut och namnge världsdelarna
 • förstå en enkel karta
 • vara delaktig i samtal kring kartor, väderstreck och platser
 • förstå förminskning och förstoring

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3