👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion år 4 höstterminen

Skapad 2012-09-07 11:48 i Söderskolan Falkenberg
Addition och Subtraktion
Grundskola 4 Matematik
Addition och Subtraktion

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

När vi jobbar med addition ska du lära dig att

 • Olika metoder för huvudräkning, exempelvis att räkna talsorterna var för sig
 • Räkna addition med hjälp av algoritm (uppställning)
 • Avrunda till närmaste 10-tal, 100-tal, 1000-tal etc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När vi jobbar med subtraktion ska du lära dig att:

Förstå när subtraktion används, de tre olika subtraktionshändelserna:

 • Lägga till
 • Jämföra
 • Ta bort

Metoder för att beräkna subtraktion genom

 • Huvudräkning
 • Lika tilläggs metoden (åldersskillnads-metoden)

Sist men inte minst

 • Subtraktionsalgoritm (uppställning)

Bedömning - vad och hur

Du kommer att få göra ett antal diagnoser under det här arbetsområdet för att vi tillsammans ska kunna se om du kan göra beräkningar med addition och subtraktion.

Du ska även göra en självbedömning i den matris som kopplats till det här arbetsområdet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med olika övningar och räkna en del uppgifter i matteboken.

Vi kommer att analysera de tre olika formerna av subtraktion så du får en större förståelse för räknesättet bland annat genom läxan där ni hjälps åt att göra additions och subtraktionsuppgifter. Vi kanske också dramatiserar subtraktion som räknesätt...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Addition och Subtraktion

Addition

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Huvudräkning
Lilla plus Ex: 4 + 5, 3 + 4 (ingen tiotalsövergång)
Stora plus Ex: 7 + 8, 6 + 5 (tiotalsövergångar)
Lösa additioner i huvudet med olika räknemetoder ex: 8+23 = 23 + 8 (Största talet först) 57 + 41 = 90 + 8 (Talsorter var för sig)
Decimaltal
Uppställning - Algoritm
Uppställning utan tiotalsövergång Ex: 656 + 233
Uppställning av algoritm med tio-talsövergång Ex: 656+368
Decimaltal

Subtraktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Huvudräkning
Lilla minus
Stora minus
Lösa subtraktioner i huvudet med olika räknemetoder 500 – 360 (Lägga till) 4123 – 27 (Ta bort) 210 – 197 (Jämföra) 83 – 58 = (83 + 2) – (58 + 2) = 85 – 60 (Lika tillägg)
Decimaltal
Uppställning - Algoritm
Uppställning av subtraktioner utan växling Ex: 713 – 312
Uppställning av subtraktion med växling. Ex: 713 – 342
Uppställning av subtraktion med dubbel växling (låna över noll). Ex: 7108 – 2239
Decimaltal