Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget och mellankrigstiden

Skapad 2012-09-09 21:13 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Historia
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Bedömning - vad och hur

VAD: 

 • Kunna grundläggande kunskaper om tidsperioden som: orsaker till att kriget startade, vad som hände, vilka länder som var inblandade, vilka konsekvenser det fick, veta hur Europas karta förändrades, kännedom om Versaillesfreden och konsekvenser det fick. 
 • Kunna och förstå ord och begrepp som imperalism, kolonialism, nationalism, inflation, demokrati, diktatur, ideologier, nazism och facism
 • Ha kunskap om vilka diktaturer som växte fram i Europa under mellankrigstiden
 • Vara källkritisk i källor som används

HUR:
 • Dina svar, som du svarar enskilt, på frågor där du sökt svaren självständigt i olika källor och visar att du är källkritisk
 • Ett muntligt förhör när arbetsområdet är avslutat

Undervisning och arbetsformer

Föreläsningar, läsa faktatexter (stenciler, böcker och Internet) och se på filmer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: