Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enegatan Lpp matte åk2 Prima kap.1-2

Skapad 2012-09-10 19:56 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 2 Matematik
I det första kapitlet får du repetera lite från åk 1, tex talraden 1-100, udda och jämna tal, > < = , addition och subtraktion.

I det andra kapitlet får du lära dig om bråk, en halv, en tredjedel och en fjärdedel. Vi ska också arbeta vidare med addition.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Ur det centrala innehållet arbetar vi med:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta laborativt i halvklass. Vi har genomgångar och diskuterar olika lösningar och "tipsar varandra om hur vi tänker".

Visa vad du lärt dig

Du visar att du har förstått genom att klara diagnoserna efter varje kapitel själv.

Tidsram

Vi arbetar med kap.1-2 under veckorna 34-40

Bedömning

Matriser

Ma
Enegatan Lpp matte åk2 Prima kap.1-2

udda jämn tal
Kan till viss del udda och jämna tal
Är säker på udda och jämna tal
talraden 0-100
Kan till viss del talraden 0-100
Är säker på talraden 0-100
använda tecknen <, > och =
Kan till viss del använda tecknen <,> och =
Är säker på att använda tecknen <,> och =
addition och subtraktion i talområdet 0 - 20
Är till viss del säker på addition och subtraktion 0 - 20
Är säker på addition och subtraktion 0 - 20
addition och subtraktion med hela tiotal
Är till viss del säker på addition och subtraktion med hela tiotal
Är säker på addition och subtraktion med hela tiotal
räkna med tiotal och ental
Är till viss del säker på att räkna med tiotal och ental
Är säker på att räkna med tiotal och ental.
bråk, en halv, en tredjedel och en fjärdedel
Kan till viss del bråk
Är säker på bråk
addition med ental i talområdet 20 - 100, tex 75+2
Är till viss del säker på tex 75+2
Är säker på tex 75+2
addition med tiotal i talområdet 20 - 100 tex 75+20
Är till viss del säker på tex 75+20
Är säker på tex 75+20
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: