👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA Bondgården Åk 1

Skapad 2012-09-12 19:51 i Vegaskolan Lunds för- och grundskolor
Bondgårdens djur och deras familjemedlemmars namn. Bondgårdens roll i samhället. Vad finns det mer på en bondgård?
Grundskola 1 NO (år 1-3) Musik Engelska Svenska
Under några veckor ska vi ta reda på mer om bondgården.

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleven ska kunna:

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Med detta menar vi

Vi ska studera och lära oss om bondgårdens djur, samt om hur det fungerar och vad som händer på en bondgård. Vi kommer att lära oss om bondgårdens roll i samhället och om bondgården förr och nu.

Detta kommer vi att göra/arbeta med

 
 • vi startar upp temat med att göra en tankekarta över det som eleverna redan kan
 • vi tittar på filmer om bondgårdsdjuren från SLI ("Hönsrumpa och kofötter"-serien)
 • vi läser, lyssnar och pratar om livet på bondgården
 • vi skriver fakta om djuren på bondgården på stenciler
 • vi gör en samlad bok av våra stenciler och andra dokument
 • vi sjunger sånger såsom "Herr Olssons bonnagård", Old mcDonald...", "Ba, ba black sheep"...
 • vi tränar på att lära oss vad djuren heter på engelska
 • vi gör studiebesök på en bondgård
 • vi pratar om de fyra sädeslagen och andra grödor
 • vi tillverkar smör och bakar matbrödsbullar
 • vi utvecklar vår tankekarta 
 • vi avslutar med ett quiz och en utvärdering

Detta kommer vi att bedöma

 • din förmåga att lyssna och återberätta det du hört
 • din förmåga att söka fakta
 • din förmåga skriftligt redovisa faktan om djur
 • din förmåga att reflektera över hur livet på en bondgård förändrats under årens lopp