👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i Slöjd årskurs 3.

Skapad 2012-09-13 11:54 i Berghultskolan Lerum
Här följer en gemensam planering för slöjdämnets delar textilslöjd, trä- och metallslöjd. Det som är gemensamt för alla områden som eleven arbetar med, är att man arbetar igenom hela slöjdprocessen (planering, överväganden, genomförande och utvärdering).
Grundskola 3 Slöjd

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleven: • utveckla förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. • utveckla ett arbetssätt som börjar i en tanke och genom sinnesupplevelser och praktiskt arbete blir en färdig, konkret produkt. • utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. • utveckla sin nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material. • utveckla sin förmåga att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. • utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion. • utveckla förtrogenhet med för slöjden relevanta begrepp. • utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga : • att använda olika redskap och maskiner. • att känna igen och kunna namnge olika material och ha kunskaper om deras egenskaper. • att använda dina egna idéer. • att kunna planera hur du ska göra och hur din slöjdprodukt ska se ut. • att praktiskt kunna göra färdigt din slöjdprodukt. • att utvärdera hur resultatet blev – för att kunna gå vidare till nya utmaningar. • att förstå hur färg, form, funktion och konstruktion påverkar hur din slöjdprodukt blir. • att använda rätt ord för rätt sak eller sammanhang. • att arbeta säkert i slöjden. • att förstå hur design påverkar utseendet på saker.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:

• att arbeta med olika material och uttrycksformer.
• att använda dina egna idéer och lösa problem som dyker upp, samt värdera slutresultatet
• att våga använda olika material och ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt.
• att se sambandet mellan färg, form, funktion och konstruktion.
• att kunna använda rätt ord för rätt sak eller sammanhang.
• att arbeta säkert i slöjden och ha förståelse för arbetsmiljön.
• att förstå vad olika slöjdföremål uttrycker - estetiskt och kulturellt.

Undervisning

• Textil, trä och metall - materialens egenskaper och användningsområden och ursprung.
• Handverktyg, redskap och maskiner - hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
• Pröva på enkla former av några hantverkstekniker.
• Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
• Följa arbetsgången från idé till färdig produkt.
• Medvetandegöra designens betydelse för uttrycket och funktionen.

Uppgifter

 • Landskapstavla

 • Landskapstavla

 • Landskapstavla

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6