Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP SO- Klassråd åk 1-3

Skapad 2012-09-13 15:35 i Hanvikens skola Tyresö
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
...

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

 • Kunna delta aktivt i samtal och diskussioner om gemensamma klassrumsregler.
 • Kunna lyssna på andras åsikter.
 • Uttrycka egna åsikter muntligt eller skriftligt.
 • Kunna förstå att demokratiskt uppsatta regler behövs och förstå att jag behöver följa dem.

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

 • Vi kommer att ha klassråd två gånger per månad.
 • Du kommer få delta i ett elevråd/ta del av elevrådsinformation och matrådsinformation.
 • Du kommer få hålla i ett klassråd i klassen genom att vara ordförande.

3. Bedömning- elevdel

Läraren kommer bedöma om du deltar aktivt på klassrådet.
Läraren kommer bedöma din förmåga att lyssna på dina klasskamrater.
Läraren kommer bedöma din förmåga att uttrycka egna åsikter.
Läraren kommer bedöma din förmåga att följa gemensamt tagna beslut.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

5. Syfte- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

6. Centralt innehåll- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sh  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

7. Kunskapskrav- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sh   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Sh   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: