Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2012-09-13 17:49 i Almekärrsskolan Lerum
LPP i musik för årskurs 3
Grundskola 3 Musik

Innehåll

Syfte (LGR 11)

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Centralt innehåll

Musicerande och musikskapande

• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

• Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg

• Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

• Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

• Musiksymboler, bilder och tecken.

Musikens sammanhang och funktioner

• Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

• Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent-och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste

Undervisning

Du ska få:

 • sjunga olika sorters sånger både på svenska och andra språk.
 • lära dig några musiksymboler och tecken samt veta vad de står för.
 • lära dig namnen på några olika instrument och hur de låter och hur de ser ut
 • lyssna på olika sorters musik och associera till olika känslor, tankar och bilder
 • Skapa egen musik t ex rap
 • redovisa en egenvald låt

Bedömning

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i sång
 • kunna ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper, hur de låter och ser ut.
 • Skapa egen musik  t ex rap

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: