Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärillar och småkryp

Skapad 2012-09-14 14:08 i Marklundskolan F-6 + 7-9 Västerteg
Fjärilar och småkryp
Grundskola 3 Teknik NO (år 1-3) Svenska
...

Innehåll

1. Inledning:

Naturen runt omkring oss är stimulerande och faschinerande, genom synliggörande av dess invånare och deras levnassätt kan vi få eleverna att värna om den naturen och dess årstidsväxlingar vi har i Sverige. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter att både ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att dessutom skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

2. Övergripande mål:

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

3. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

4. Konkretiserade mål:

Du kommer att få lära dig om en fjärils livscykel. Du kommer att få se/följa fjärilen metamorfos från ägg till flygfärdig fjäril. Du kommer att med några begrepp och med hjälp av bilder få  visa att du har förstått fjärilens alla utvecklingsstadier, samt vad den behöver för att kunna utvecklas till en flygduglig fjäril. Du skall få lära dig några olika fjärilars namn. 
 
Du ska få lära dig att skilja på insekter, fjärilar och spindlar. Du ska få öva dig på att göra några fältstudier, du ska med hjälp av bestämningsnyckel försöka ta reda på vilka kryp vi funnit i skogen. Du ska få lära dig några småkryps namn och någon av deras egenskap. 
 
Du ska få skriva och läsa enkla fakta texter.

 

 

5. Bedömning:

Vi kommer att bedöma dina försök att:

 • med ord och bild på ett för tillfället lämpligt sätt beskriva en fjärils metamorfos
 • med något naturvetenskapligt begrepp berätta något om detta temaområde
 • med egna ord beskriva var fjäilar, insekter och andra småkryp gillar att leva
 • se och förklara skillnaden mellan en insekt och en spindel
 • skriva enkla texter där du kan på ett tydligt sätt förmedlar de kunskaper du skaffat dig. Din text ska ha fullständiga meningar med stor bokstav och punkt.

 

6. Undervisning:

Du kommer att få se film.

Du kommer att få se många bilder på olika djur.

Du kommer att få se levande syrsor, larver osv 

Du kommer att tillsammans med andra få göra några fältstudier

Du kommer att få läsa enklare faktatexter.

Du kommer att få ta del av föreläsningar.

Du kommer att arbeta enskilt samt tillsammans med andra för att nå målet.

 

 

 

Matriser

NO Sv Tk
Fjärillar och småkryp

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: