Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa genom Sverige- HT 2017

Skapad 2012-09-17 13:30 i Alsike skola Knivsta
Vi ska nu tillsammans att bege oss ut på resa genom vårt avlånga rike. Vi kommer under terminens gång läsa om Sveriges landskap. Detta gör vi genom att läsa faktatexter, titta på film samt studera kartan. Vi ska läsa om naturen i vårt land, vilka historiska händelser kan vi se spår av idag idag,
Grundskola 4 Geografi

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.

Centralt innehåll

Metod/ arbetssätt

Vi kommer att läsa fakta om Sveriges landskap. 
Titta på faktafilmer ur serien " Våra landskap" samt " Upptäck Sverige" och " Geogafens testamente".
Jobba med kartböcker.
Rita landskapsvapen.

Bedömning

Jag kommer att titta på följande saker:
- Hur aktiv du är på lektionen.
- Lyssnar under genomgångarna. 
- Visar intresse för att lära dig.
- Samarbete med andra.
- Att du slutför ditt arbete.
- I vilken utsträckning du kan ta till dig ny information samt välja ut väsentlig information.
- Använder kartboken.

Kunskapsskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
En resa genom Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att använda kartan
Du känner till och kartans färger och vissa symboler. Du kan med stöd förstå och använda kartan.
Du känner till kartans färger och de flesta symboler. Du kan med visst stöd förstå och använda kartan.
Du känner till kartans färger och symboler. Du kan väderstrecken. Du kan självständigt förstå och använda kartan.
Förmåga att använda geografiska begrepp
Du känner till några geografiska begrepp. Du använder ibland geografiska begrepp i rätt sammanhang.
Du känner till flera geografiska begrepp. Du använder för det mesta geografiska begrepp i rätt sammanhang.
Du kan förklara och använda flera geografiska begrepp i rätt sammanhang så att det tydligt framgår att du förstår begreppen.
Faktakunskaper
Du känner till några landskap och några andra geografiska platser i Sverige. Du kan med stöd beskriva grunddragen i Sveriges naturlandskap och naturresurser.
Du känner till och kan placera de flesta landskapen, några städer och andra geografiska platser såsom sjöar, hav, berg och öar i Sverige. Du kan med visst stöd beskriva grunddragen i Sveriges naturlandskap och naturresurser.
Du känner till och kan placera alla Sveriges landskap samt de viktigaste städerna och geografiska platserna. Du kan självständigt beskriva grunddragen i Sveriges naturlandskap och naturresurser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: