Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO- Växterna omkring oss

Skapad 2012-09-21 13:37 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6
Vi kommer under hösten att arbeta med de växter som finns i vår närmiljö.

Vad heter de?

Hur är de uppbyggda?

Hur sprider de sig?

Har de någon betydelse för oss?

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska kunna...

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (du ska kunna)

Namnge några av våra vanligaste växter.
Veta hur växter är uppbyggda.
Beskriva hur växter sprider sig.
Förstå hur fotosyntesen fungerar.

 

Kommer att bedöma

Hur du redogör för biologiska sammanhang som fotosyntes, fröspridning och pollinering.
Hur du kan berätta om växters uppbyggnad.
Hur du deltar i fältstudier och diskussioner

Undervisning

Vi kommer att arbeta med växterna omkring oss genom:

Fältstudier och diskussioner.
Du kommer också att tillsammans med en kompis få redovisa om ett träd som växer i närheten av skolan.
Du kommer med hjälp av olika material få visa hur pollenering, fröspridning och fotosyntes går till.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: