Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige i år 4

Skapad 2012-09-24 12:56 i x Trädgårdsstadsskolan Botkyrka
Vi kommer att arbeta med Sveriges geografi och samhälle i SO.
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Geografi Svenska
Hur mycket vet du om Sverige? Hur många landskap finns det? Var ligger de olika landskapen och städerna? Varför är vi svenskar som vi är? Gör en djupdykning i Sveriges land!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla dina förmågor att:
- söka information från olika källor
- dra slutsatser utifrån kartan
- skriva faktatext
- jämföra olika delar av Sverige

Du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:
- de olika landskapen
- namn och läge på några landskap, städer, berg och vatten
- olika geografiska ord och begrepp
- hur det är att leva i olika delar av Sverige

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedömma:
- din förmåga att använda en karta och hitta information från den
- din förmåga att använda geografiska begrepp
- dina kunskaper om namn och läge på de olika delarna i Sverige
- din förmåga att göra olika jämförelser mellan platser i Sverige
- dina kunskaper kring de olika landskapen
- din förmåga att skriva faktatexter

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med att:
- studera kartor
- göra mindmaps
- titta på filmer
- läsa skönlitteratur och faktatexter
- skriva egna faktatexter
- redovisa inför grupp
- diskutera

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: