Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lögarebergets Montessoriskolas mall för LPP

Skapad 2012-09-25 15:40 i Pysslingen Skolor Lögarebergets Montessoriskola Pysslingen
Här skriver ni väldigt kortfattat om arbetsområdet (märk väl att ni mer utförligt skriver under tre andra rubriker så detta ska vara väldigt övergripande). Redan här kan ni markera vilket/vilka ämnen som innefattas samt vilka årskurser det gäller. Tänk på att hela tiden komma ihåg att "less is more", det ska vara tydligt och konkret och med ett språk som eleverna lätt kan förstå. Här använder vi ordet "VI", vad ska VI göra. Till en början är det också viktigt att göra kortare och mindre omfattande LPP:er så att steget mellan planeringsfas och utvärderingsfas är kortare. Vi är ju ännu i ett inledningsskede och lär oss steg för steg. När ni vill göra en LPP väljer ni "kopiera" och sedan "redigera" från denna vy.
Grundskola F – 6 SO (år 1-3) Svenska
...

Innehåll

Centralt innehåll och syfte

Arbetsområdet har fokus på...(fyll i själva)... utifrån nedanstående mål och riktlinjer (som ni kopplar själva till önskvärt centralt innehåll ur läroplanen, tryck "koppla", här har vi t.ex. kopplat till engelska). Här kan ni även lägga in en bild för att pigga upp layouten, t.ex. ett planetsystem om det är rymden ni ska jobba med. Tryck "Bild"-"browse" och välj från hårddisken.

Återigen påminner vi om att inte vara för precis då ytterligare en konkretisering följer i nästa steg. Använd också olika färger om ni vill (men tänk på läsligheten)

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lgr11
    Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

Konkretiserande mål

Du ska under tiden av det pågående arbetet få möjlighet att utveckla din förmåga/dina kunskaper i..... (konkretisera här mer exakt vad eleven ska göra vad som är målen med arbetsområdet. Koppla även till läroplanens mål och/eller skriv in de lokala kursplanemål du har valt) När du fram till nu har använt VI, använder du under denna rubrik  "DU" och gör på så sätt denna LPP till elevens egen. Glöm inte att det är barnet som "äger" sin utveckling.

Bedömning

Här skriver ni en tydlig förklarande text om vad ni kommer att bedöma under arbetets gång.

Vi kommer att bedöma de texter du skrivit (utifrån kriterier som konkretiseras i matrisen). Vi kommer även att bedöma den muntliga presentation som du gjort i liten grupp. Även här kan man tänka sig att lista olika bedömningar man kommer att göra i punktform (se verktygsfältet isåfall) Här använder du vi om er som lärargrupp och riktar dig till eleven varför ett "du"-tilltal är lämpligt och tydligast.

 

 

Förklaring till hur man använder matrisen/-erna nedan:
Matrisen ska ej göras här utan i den nya matrisbanken, sök där och läs vår mall där, tryck sedan "skapa en matris". Denna ska sedan tilldelas klass eller elev i samband med att LPP tilldelas. 

Matrisen är svår att göra en mall på då arbetsområdena varierar från att innefatta ett ämne, flera ämnen och så olika nivåer. Vi föreslår att man använder sig av tre nivåer men vill man ha fler är det också möjligt, tryck isåfall "Ny nivå". För att lägga till fler mål(dvs vågräta rader) klickar man på "Ny aspekt", dessa kan också kopplas till nationella mål. För att förtydliga att man i arbetsområdet arbetar med flera ämnen (detta kanske framförallt gäller de äldre eleverna) och för att matrisen ska kunna kopplas till IUPn och de skriftliga omdömena i respektive ämne, kan man göra separata matriser i samma mall. Klicka isåfall på "skapa LPP-matris" för vart och ett av de ämnen du vill skriva en matris för. För de yngre eleverna kan man dela upp sin matris i fler rubriker och ha alla ämnen i samma matris ändå, klicka då på "Ny rubrik". I vår exempelmatris har vi skrivit den ur ett jag-perspektiv så att det elevens utveckling blir överskådlig för den själv och att det är denne som "äger" sin IUP. I bedömningsmatrisen använder vi "jag"-form för att förtydliga för eleven att det är denne själv som både äger och ser sin utveckling. Eleven kan också då fylla i de mål de tycker att de uppfyllt med färgpenna som en självbedömning. Det är viktigt att målet inte bara uttrycks som vad jag kan utan också hur jag visar det och vad jag kan göra av det för att motivera till varför.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: