Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blues!

Skapad 2012-09-30 19:21 i Liljansskolan Falun
I arbetsområdet Blues för åk 6 ingår bl a musiklyssnande, musikskapande och ensemblespel. Vi arbetar nästan en hel termin med detta och får med i stort sett hela det centrala innehållet.
Grundskola 5 – 6 Musik
I Still Got the BLUES For You!

Lyssna på blues, prata om blues, sjung blues, spela bluesskala och bluestolva och gör din egen blues!

Innehåll

Syfte

Konkretisering av mål

När arbetsområdet är slut ska du :

 • känna till några fakta om bluesens ursprung, påverkan på musik och människor samt vanliga bluesinstrument.
 • ha lyssnat på och pratat om några olika typer av blues-låtar.
 • ha lärt dig sjunga ett par blueslåtar och utvecklat förmågan att använda din röst på olika sätt.
 • ha improviserat bluesskala på piano.
 • känna till hur en bluestolva och en bluestext är uppbyggd.
 • kunna skapa en bluestext- och melodi i grupp och framföra den inför klassen.
 • ha deltagit i ensembelspel på ackordintrument, elbas och trummor.
 • kunna spela 3 ackord på gitarr, ukulele eller piano.
 • kunna spela ett enkelt komp på elbas och trummor.
 • kunna resonera om ditt eget och andras musicerande.

Arbetssätt

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna lyssna till, samtala om, sjunga och spela olika typer av blues. Du kommer att få lära dig vad en bluestolva är och träna på att spela ackordinstrument, elbas och trummor. Du kommer att få öva på att improvisera en melodi utifrån bluesskalans toner och även skapa en egen blues med melodi och text i en liten grupp. Du kommer även att få träna dig på att framföra musik genom att tillsammans med gruppen framföra bluesen inför klassen. För att våra musikframföranden ska bli så bra som möjligt ska vi träna oss på att lyssna till och ge förslag på hur gruppen kan utveckla det gemensamma musicerandet.

Bedömning

Jag bedömer dig på lektionerna genom att titta och lyssna på det du gör, hur du spelar, sjunger, resonerar om musik och tar ansvar i grupparbeten. Vi kommer även att jobba med kamrat- och självbedömning samt ha ett kort skriftligt prov.

Jag använder matrisen nedan för att fylla i hur långt du har nått. Matrisen är baserad på kunskapskraven i musik för åk 6.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Bedömningsmatris för mu åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Melodispel
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Basspel
Du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela en enkel anpassad basstämma.
Slagverksspel
Du kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackordspel
Du kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Sång och instrumentspel
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med god tajming och med passande karaktär.
Skapa musik
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Reflektion
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Resonemang kring musik
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikhistoria
Du kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Urskilja instrument och instrumentgrupper
Du kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: