Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd Lappteknik åk 8-9

Skapad 2012-09-30 23:06 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Här har eleverna möjlighet att fritt utforma sin lappteknik till färdigt arbete med givet yttermått. Målet med det här arbetet är att lära sig vikten av noggrannhet och precision. Men även att jobba med matematiska uträkningar, färg och form.
Grundskola 8 – 9 Slöjd Matematik

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Det här kommer du att arbeta med

Under den här terminen kommer vi att arbeta med Lappteknik i både slöjden och matematiken. Detta arbetsområde arbetar vi med för att du ska utveckla ditt eget skapande samt för att fördjupa dina kunskaper kring olika sätt att sammanfoga lappar i olika mönster. Här kommer matematiken att ha en viktig del i arbetet. Även färg och form har en stor betydelse i detta arbete. Du kommer att lära dig mer om vikten av precision och noggrannhet. Det kommer du att ha stor nytta av i dina framtida arbeten på textilslöjden.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Bedömning

Under arbetets gång ska du gå in och självskatta dig i matrisen. När arbetet har avslutats ska du göra en ny självskattning i matrisen samt skriva en utvärdering i kommentarrutan.

Detta kommer att bedömmas under arbetsområdets gång:

 • Att du kan planera och presentera dina idéer till slöjdarbetet.
 • Att du kan formge och framställa ett lapptecke utifrån instruktioner.
 • Att du kan använda olika tekniker, redskap och maskiner när du framställer ditt arbete.
 • Att du kan motivera dina val, varför du tycker det blev bra och vad du kunde gjort på annat sätt.

Matriser

Ma Sl
Textilslöjd Lappteknik åk 8

--------------->
-------------->
-------------->
Slöjdföremål
Du kan skapa saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du försöker komma framåt i ditt slöjdarbete på egen hand.
Du kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du kommer framåt i ditt slöjdarbete på egen hand.
Använda redskap
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerade ganska bra i slöjdarbetet.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet.
Inspirationsmaterial
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Ge omdömen
Du kan ge enkla omdöme om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett ganska bra sätt. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det fungerar.
Du kan ge utvecklade omdöme om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett bra sätt. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det fungerar.
Du kan ge välutvecklade omdöme om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett mycket bra sätt. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: