Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 ht 16 - vt 17

Skapad 2012-10-01 17:36 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Pedagogisk planering som beskriver huvudsakliga arbetsområden i skolår två för att nå målen som finns beskrivna i Helsingborgs stads tjänstegaranti.
Grundskola 2 Matematik

Vi arbetar med matematik på olika sätt. Vi lär begrepp som vi tränar på att använda i rätt sammanhang. När vi arbetar med problemlösning så arbetar vi ofta i par eller i grupp så att vi övar oss att förklara hur vi tänker. Vi fortsätter att arbeta med matematik praktiskt och med laborativt material. Vi fortsätter att arbeta med våra mattedrakar.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...* Formulera och lösa problem
* Förstå matematiska begrepp och kunna använda dem
* Kunna göra beräkningar och välja ett sätt som passar till uppgiften
* Kunna förklara hur man tänkt i tal och skrift

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vad ska vi arbeta med?

Algebra

EKVATIONER

Vi tränar förståelse av likhetstecknet inom ett utökat talområde enligt den arbetsgång som beskrivits ovan.

MÖNSTER

Vi tränar enkla mönster i talföljder och konstruerar enkla geometriska mönster.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Geometri

GEOMETRISKA OBJEKT

Vi tränar att beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella geometriska objekt.


LÄGESORD

Vi tränar ord för att kunna beskriva föremåls läge i rummet.

 

SYMMETRI

Vi tränar symmetri i bilder.


MÄTNING

Vi tränar enkla jämförelser av olika längder (m, cm), massor (kg, hg) , volymer (l, dl) och tider (hel, halv, kvart i/ kvart över).Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Sannolikhet och statistik

TABELLER OCH DIAGRAM

Vi tränar att göra enkla tabeller och diagram.Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Problemlösning

FORMULERA FRÅGOR

Vi tränar att skriva frågor med matematiska formuleringar till olika bilder.

Vi tränar att lösa vardagsnära problem enskilt och i grupp. Vi utgår från materialet

" Uppdrag Språklyft med matematik".

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Samband och förändring

Vi tränar på att använda begreppen dubbelt och hälften.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Hur ska vi arbeta:

 • Delta i gemensamma diskussioner och genomgångar.
 • Arbeta praktiskt med olika material och talhus.
 • Använda digitala appar.
 • Arbeta med uppgifter i mattedraken.
 • Lösa problem själv och tillsammans i grupp och berätta hur du löste uppgiften.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Vi kommer att utvärdera allteftersom vi arbetar med olika områden och i slutet av årskurs 2 kommer vi att bedöma dina kunskaper och färdigheter mot Helsingborgs tjänstegaranti.

Matriser

Ma
Räkna, tjänstegaranti år 2, Kunskapsstaden Helsingborg

Taluppfattning
Läsa och skriva naturliga tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-100.
Jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-100.
Beskriva mönster i enkla talföljder.
Hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-20.
Räkning
Förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder.
Räkna addition och subtraktion i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.
Addera och subtrahera med skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom talområdet 0-100.
Mätning och rumsuppfattning
Beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar.
Beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella geometriska objekt.
Göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: