Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problem i världen

Skapad 2012-10-03 12:29 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap Geografi
Vi kommer under de kommande veckorna arbeta med i- och ulandsproblematik.

Innehåll

Länderananlys

ett rikt och ett fattigt land

Ni har läst om att vissa egenskaper kännetecknar rika länder medan annat är typiskt för fattiga länder. I den här uppgiften ska du göra en jämförelse mellan ett rikt och ett fattigt land och med hjälp av de fakta ni finner dra slutsatser om de olika livsvillkoren i länderna. Resultatet av din analys ska presenteras genom en muntlig presentation i grupp.

Här följer en beskrivning på hur ni kan gå tillväga vid jämförelsen:

A  Allmän fakta

Lär er mer om länderna genom att ta reda på ”geografiska fakta” som geografiskt läge, areal, klimat och växtlighet, religion, kort historik, folkmängd och befolkningstäthet mm.

B Befolkningsdata

Jämför följande;

 • födelsetal (nativitet)
 • dödstal (mortalitet)
 • spädbarnsdödlighet
 • naturlig folkökning
 • befolkningspyramid
 • invandring och utvandring

 

C Utbildning, skola och sjukvård

Hur många kan läsa och skriva i landet? Hur många läkare finns det? Det är exempel på data som har med utbildning och sjukvård att göra, dvs sådant som höjer livskvaliteten. Här är en lista på sådant ni kan jämföra:

 • läs-och skrivkunnighet
 • andelen barn som börjar grundskolan
 • antal obligatoriska år i skolan
 • antal sjukhus, läkare och sjuksköterskor beräknat på ett visst antal människor.
 • sociala förhållanden

 

D Ekonomi och näringsliv

Ett lands ekonomiska utveckling hänger samman med näringslivets uppbyggnad och vilken typ av varor som exporteras och importeras

Jämför följande:

 • BNI/capita
 • Hur stor del av arbetskraften som är sysselsatt inom jordbruk
 • Vilken typ av varor som exporteras och importeras (jämför råvaror med industrivaror)
 • Eventuell korruption eller andra orsaker till att ett land inte fungerar ekonomiskt

 

E Annat som kan jämföras

Här är förslag på fler välfärdsfaktorer som du kan jämföra.

 • Antal tv-apparater per invånare
 • antal datorer per invånare
 • antal dagstidningar per invånare
 • förbrukning av elkraft, kWh per person och år
 • koldioxidutsläpp, ton per person och år

 

F Dra slutsatser – gör en analys

När ni är färdiga med er jämförelse av den fakta ni tagit fram om de båda länderna är det dags att dra slutsatser från er undersökning. Vad är typiskt för ett i-land? Vad är typiskt för ett fattigt land? Vad behöver förändras för att människorna i ett fattigt land ska få bättre livsvillkor? Osv.

 

G redovisning

Presentationen görs muntligt i grupp

 



Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: