Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låtpresentation och analys

Skapad 2012-10-03 12:36 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 7 Musik
Från Bellman till Growl

Innehåll

Avsnitt 1 Centralt innehåll

Avsnitt 2 Arbetsformer

Välj en valfri låt


Cirka 3-5 min lång


Gör en analys
Skriv ned låtens form:  Intro- Vers- solo- Refräng- Stick- outro


Vilka instrument kan du höra? Vad händer i låtens alla delar ? 


Vilka känslor får du av att lyssna på låten? Hur påverkar låten dig? Försök att förklara vad du gillar/inte gillar


Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
    Mu
  • Centralt innehåll
  • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
    Mu  7-9

Matriser

Mu
Musik 7

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Förmåga att sjunga i olika former och genrer
Du deltar i gemensam sång.
Du deltar i gemensam sång och kan följa rytmen och hålla tonhöjden.
Du sjunger så säkert att gruppens gemensamma prestation höjs. Du sjunger med god taajming och passande karaktär.
Förmåga att spela i olika former och genrer
Du deltar i spel av enkla melodier, bas- och slagverksstämmor. Du bidrar till ackompanjemang på ett ackordinstrument.
Du spelar delar av enkla melodier, bas- och slagverksstämmor. Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter mellan några få ackord med flyt.
Du spelar enkla melodier, bas- och slagverksstämmor. Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter smidigt mellan flera ackord. Du sjunger med god taajming och passande karaktär.
Förmåga att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Utifrån enkla musikaliska mönster deltar du i att skapa kompositioner, Du deltar i att kombinera musik med andra uttrycksformer.
Utifrån enkla musikaliska mönster bidrar du till att skapa kompositioner som har en fungerande form. Du bidrar till att kombinera musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
Utifrån enkla musikaliska mönster skapar du kompositioner som har en fungerande form. Du kombinerar musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du reflekterar över och resonerar om ditt eget och dina klasskamraters musicerande
Du reflekterar över och resonerar om ditt eget och dina klasskamraters musicerande. Du bidrar till att ge förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du reflekterar över och resonerar om ditt eget och dina klasskamraters musicerande. Du ger förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du uttrycker dina musikupplevelser. Du kan ge exempel på några musikaliska genrer. Du känner till några instrument från olika grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument..
Du uttrycker dina musikupplevelser och kan berätta om varför du tycker om eller inte tycker om en viss musik. Du känner igen och kan ge exempel på flera musikaliska genrer. Du kan placera in några instrument i grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument.
Du uttrycker dina musikupplevelser och sätta dem i ett historiskt/kulturelltsammanhang. Du känner igen och kan ge exempel på flera musikaliska genrer samt kan sätta dem i ett historisk/kulturellt sammanhang. Du har så god kännedom om instrument att du kan placera in vilket instrument som helst i grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: