👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i slöjd åk 8 / Spegelbild

Skapad 2012-10-03 15:17 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
CV Hur blev det? (elevinflytande, formativ bedömning) Varför blev det så? Hur går vi vidare?
Grundskola 8 Slöjd
Curriculum Vitae / CV / Meritförteckning / Spegelbild Vem är jag ? Hur kan jag visa det? Arbetsuppgiften är att formge och framställa en personlig "spegelbild". Du skall göra det på en yta som är 20*20 cm stor, dessa bitar skall vi sen sätta ihop till ett "klassfoto". Du skall med hjälp av olika tekniker och material beskriva vem du är, vad du är bra på, dina önskningar och dina intressen. Du får mycket gärna blanda in andra material än tyg.

Innehåll

Mål

Du skall formge och framställa en "bild av dig själv".
Du skall planera och utveckla arbetet med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du skall kunna hantera handverktyg, redskap och maskiner.
Du skall pröva dig fram till hur olika hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till färg, form och funktion.
Du skall kunna motivera dina tillvägagångsätt.
Du skall använda dig av slöjdspecifika begrepp.
Du skall kunna förklara vad din bild vill uttrycka.
Du skall kunna värdera din egen insats.

Arbetets innehåll

Arbetssätt och redovisning

Vi arbetar med detta arbetsområde under hela terminen. Jag inleder med att tala om att man skall göra en "spegelbild" med hjälp av olika textila material och tekniker.Tanken är att det skall bli ett klassfoto när allas små bitar har satts ihop. Arbetet skall inte tvättas så man får gärna använda sig av lite udda materialkombinationer. Man måste på allra bästa sätt visa vad man står för, vad man är bra på, sina intressen och sina önskningar. Göra genomtänkta val av färg, form och uttryck.
Jag visar några alternativa tekniker, lappteknik, applikation, maskinbroderi, fritt broderi, text på maskin eller för hand m.m.
Vi börjar som alltid med idéer och skisser, väljer hantverkstekniker som passar till  idéerna, blandar olika tekniker och material. Man prövar och ev. omprövar sina idéer. När arbetet är klart skall man kunna redovisa vad man har använt för tekniker, varför man har valt just de teknikerna och vad man vill uttrycka med sin bild.
Man skall också kunna värdera sin egen insats, vad som blev bra och vad som kanske kunde blivit ännu bättre om man gjort annorlunda. 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt från idé och fram till att redovisningen är gjord.
 

Se matris.

Reflektion-utvärderingKunde du uttrycka det du ville med din bild? Om inte vad "stoppade" dig?
Hur tänkte du när du valde tekniker?
Kom du på nya idéer efter hand eller följde du din ursprungliga idé?
Vad tyckte du om uppgiften?

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Nyvångskolans bedömningsmatris slöjd/textil år 7-9

F
E
C
A
Formge:
Eleven kan inte på ett tillfredsställande sätt formge ett slöjdföremål.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Utveckla idéer:
Eleven kan inte bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Framställa föremål:
Eleven kan inte på ett tillfredställande sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett utvecklat och väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Handverktyg, maskiner:
Eleven kan inte använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångs- sätt:
Eleven kan inte välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Kombinera olika material och tekniker:
Eleven klarar inte att pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Få arbetet att leda framåt:
Eleven klarar inte att bidra till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Värdera resultat:
Eleven klarar inte ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Slöjdföremåls uttryck:
Eleven klarar inte att tolka slöjdföremålets uttryck och föra enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender. och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender. och traditioner i olika kulturer.