Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 6: Kombination av olika tekniker

Skapad 2012-10-04 10:57 i Gammal Trelleborg
Vi kombinerar fritt och bundet broderi med applikation och textiltryck.
Grundskola 6 Slöjd
Vi ska arbeta med olika tekniker på en gång som ska bli en slutprodukt. Du får möjlighet att repetera tidigare kunskaper och lära dig något nytt.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Konkretiserade mål

Eleven

 - presenterar tema/symboler som ska användas i slöjdarbetet.
 - kombinerar olika tekniker och visar olika uttryckssätt genom olika tekniker.
 - planerar, skissar, genomför och redovisar ett slöjdarbete.
 - hanterar verktyg och redskap som ingår i arbetet.
 - använder de olika teknikerna; fritt och bundet broderi, textiltryck och applikation.
Undervisningen

Efter gemensam introduktion planerar och väljer eleven sitt tema för arbetet. Temat ska vara genomgående för alla delar i slöjdarbetet.
Gemensamma genomgångar vad man ska tänka på med de olika teknikerna.
Sedan genomför eleven arbetet och redovisar.

Bedömning

Jag kommer att bedömma
 - hur du planerar, genomför och redovisar ditt arbete.
 - hur du använder de olika verktygen på ett genomtänkt och säkert sätt.
 - hur du arbetar med ett tema i olika uttrycksformer.
 - hur du lyssnar på genomgångar och använder dig av den kunskapen i ditt arbete.

Matriser

Sl
Kombination av olika tekniker

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planering
Jag har en idé på tema och gör en enkel planering
Jag ritar och visa enkla förslag på mitt arbete. I planeringen framgår färg och form på mitt tema
Jag använder olika inspirationskällor och gör en heltäckande planering där det framkommer färg/form på mitt tema. Jag beskriver i vilken ordning jag ska arbeta.
Genomförande
Jag kan med hjälp följa olika instruktioner
Jag försöker att självständigt följa instruktioner eller arbetsbeskrivningar men kan behöva hjälp av och till.
Jag kan för det mesta arbeta självständigt efter olika sorters beskrivninga och instruktioner.
Jag kan med viss hjälp använda mig av kunskaper från gemensamma genomgångar.
Jag använder genomgångarna till att arbeta mer självständigt.
Jag utnyttjar tidigare och nya kunskaper i mitt genomförande.
Jag har provat på olika verktyg, redskap och arbetssätt.
Jag väljer själv verktyg, redskap och arbetssätt.
Jag väljer lämpliga verktyg, redskap och arbetssätt och kan hantera dessa på ett bra och säkert sätt.
Jag behöver stöd och hjälp för att komma igång med mitt arbete.
Jag arbetar med rätt saker på lektionerna och försöker att själv leda mitt arbete framåt.
Jag tar ofta egna initiativ för att leda arbetet framåt.
Redovisning
Jag kan skriva och berätta vad jag har gjort.
Jag kan skriva en redovisning om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen.
Jag kan skriva en redovisning och förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen. Jag reflekterar kring min arbetsinsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: