Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott 6 Tångamontessori

Skapad 2012-10-05 11:42 i Tångaskolan Falkenberg
Gemensam LPP-mall för de obligatoriska skolformerna i Falkenbergs kommun.
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Friidrott

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

 • Eleven får undervisning och träning i vanligt förekommande friidrottsgrenar under lektionstid
 • Under hösten har skolan en friidrottsdag på IP med friidrott

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Elevens förmåga att ta till sig nya rörelsemönster och tillämpa dessa som t ex löpteknik, hoppteknik m.m.
 • Elevens tekniska färdigheter i de olika momenten

Hur ska det bedömas?

 • Läraren ser till den individuella utvecklingen t ex hur tekniken utvecklas och hur detta påverkar resultatet
 • Läraren ser hur väl eleven utför övningarna och  gör en kontinuerlig diskussion/reflektion med eleven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: