👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för Idrott och hälsa 6

Skapad 2012-10-05 14:44 i Torpskolan Lerum
En övergripande bedömningsmatris för åk 6 kopplad till kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa.
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Innehåll

Beskrivning

En övergripande bedömningsmatris för åk 6 kopplad till kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa.

Matriser

Idh
Matris kunskapskrav, Idrott och hälsa 6

F
E
D
C
B
A
Rörelse
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Dans
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Hälsa och Livsstil
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpass- ning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Skadeförebyggande
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är för- knippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är för- knippade med lekar, spel och idrotter.
Simning
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Nödsituationer
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.