Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO årskurs 1

Skapad 2012-10-06 13:25 i Ekenäs skolan Stenungsund
Samhällsorienterade ämnen, höstterminen årskurs 1 Syfte och mål utifrån Lgr 11
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte med undervisningen:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.


Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Mål med undervisningen

Du skall:

 • kunna samtala om skolans och klassens regler.
 • kunna samtala om skolans likabehandlingsplan och lite om vad den innebär, värdegrunden.
 • samtala om och fundera kring livsfrågor i vardagen som rättvist och orättvist, kamratskap, känslor, rätt och fel, osv.
 • förstå vad ett demokratiskt beslut är och visa respekt för andras åsikter.
 • ha kunskaper om några trafikregler och hur man i trafiken beter sig på ett säkert sätt.
 • känna till FN:s barnkonvention
 • samtala tillsammans om de viktigaste kristna högtiderna, advent, jul och påsk.
 • känna till berättelserna kring Jesu födelse
 • du skall veta lite om platsen du bor på.Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • lyssna på boken Vännerna i Kungaskogen( ett material), diskutera hur en bra kompis är och prata om hur vi ska behandla andra  
 • ha klassråd, elevråd och ta gemensamma beslut
 • samtala kring livsfrågor i vardagen
 • röra oss i och arbeta med trafik i närområdet och titta på film
 • vi firar FN-dagen och pratar om mänskliga rättigheter
 • besöka kyrkan i adventstid och pratar om jultraditioner
 • pyssla i samband med högtiderna
 • tända ljus vid advent och prata om varför vi firar advent
 • läsa berättelser om Jesu födelse och död
 • fira Lucia och sjunga julsånger
 • vi besöker olika platser i närmiljön på våra utelektioner 

 Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du:

 • förstår och samtalar om regler, vår likabehandlingsplan (värdegrunden)
 • hur man är en bra kompis, gyllene regeln
 • kan förklara varför vi har klassråd,elevråd och miljöråd
 • förstår att röra dig säkert i trafiken och kan några trafikregler
 • berättar om några vanliga traditioner kring våra högtider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: