Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1-3

Skapad 2012-10-08 13:31 i Husensjö skola Helsingborg
Läsa Skriva Tala, lyssna och samtala
Grundskola 1 – 3 Svenska

Innehåll

MÅL - LÄSA

Förstår det du läser och kan berätta vad det handlar om.

Det innebär att du:

 • kan samtala, skriva eller visa med t. ex. en bild att du förstått det du läst
 • tar eget initiativ och visar intresse för läsning
 • kan alla bokstäverna och kan ljuda ihop dem till ord
 • känner igen ordbilder
 • visar förståelse för textens innehåll genom att återberätta, ställa frågor och besvara frågor

MÅL - SKRIVA

Du kan skriva ord och korta texter.

Det innebär att du:

 • skriver korta meddelanden, brev, sagor, berättelser m.m. för hand eller på dator
 • kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
 • skriver texter till bilder
 • förstår att text kan delas uppå i ord och meningar
 • kan stava vanliga och bekanta ord

MÅL - TALA/LYSSNA/SAMTALA

Du kan lyssna på andra. Du kan ta emot en instruktion. Du kan berätta/återberätta muntligt.

Det innebär att du:

 • kan lyssna koncentrerat på den som har ordet
 • har förmåga att förstå och följa en instruktion
 • kan återge sagor och berättelser som lästs, hörts eller setts, så att andra förstår vad du menar

Bedömning

Se matris nedan (Språket lyfter)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Språket lyfter

Påbörjat
På god väg
Kan
Tala och lyssna
Kunna lyssna på andra (aktivt)
Kunna ta emot en instruktion
Kunna muntligt berätta/återberätta

Sv

LÄSA OCH SKRIVA

Avstämning:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
A (a:1-4)
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig
Jag känner igen en del ord när jag läser
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
B (b:1-4)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
Jag kan skriva ord och korta texter TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
C (c:1-4)
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
Jag läser för att uppleva och lära
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
----
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
D (d:1-4)
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
-----
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: