Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en egen film!

Skapad 2012-10-15 13:56 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Bild
Eleverna inspireras av andras filmer och väljer sedan vilken genre de vill arbeta vidare med i bilden under de följande åtta veckorna.

Innehåll

Eklandaskolan läsåret ___12/13__________Årskurs _____6____ Tidsperiod________

Mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • göra ett manus och en storyboard som uttrycker filmens innehåll, skisser i färg, text i loggboken
 • skapa de scener med lämpliga material som er genre kräver, rekvisita och bakgrunder
 • koppla er film till egna erfarenheter och upplevelser
 • analysera och diskutera vad som gör en film

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  C 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  C 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  C 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Bl  C 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Bl  C 6
  Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  A 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
 • Bl  A 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  A 6
  Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Arbetssätt

I bilden kommer de närmsta veckorna handla om film. Vi ska både titta på och analysera filmer, men ni ska också få skapa era egna. Som ni vet finns det flera olika genrer inom filmens värld och ni kommer själva att få välja vilken typ av film som ni vill göra. För att vi ska förstå varandra under arbetets gång finns det många filmtermer som vi kommer att använda. Dessa vill jag att ni använder i samtal och i reflektioner i loggboken. Några är: manus, storyboard, jingle, redigera, animera osv.
Arbetsgången kommer att se ut så här:
 1. Introduktion till film
 2. Manus och storyboard
 3. Rekvisita och bakgrund
 4. Filmning
 5. Redigering
 6. Uppvisning

Utvärdering/reflektion

Ni samlar alla skisser, reflektioner och omdömen i loggboken. Vi för kontinuerliga samtal under arbetets gång, både redovisningar inför gruppen och enskilt, men också diskussioner i gruppen. Vid arbetsområdets slut gör ni en självskattning.

Matriser

Bl
Bedömningsmatris bild Eklandaskolan Film

Utvecklingssteg.

Bedömning avser elevens:
Arbetar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att:
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **enkelt** bildspråk och **delvis genomarbetade** uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **utvecklat** bildspråk och **relativt väl genomarbetade** uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **välutvecklat** bildspråk och **väl genomarbetade** uttrycksformer så att budskapet framgår.
Förmåga att:
Förmåga att:
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **i huvudsak** fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett i huvudsak fungerande** sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **relativt väl fungerande och varierat sätt** för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett relativt väl fungerande** sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **väl fungerande, varierat och idérikt sätt** för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett väl fungerande** sätt.
Förmåga att:
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
Under arbetsprocessen **bidrar** eleven **till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **viss anpassning** till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt**. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **relativt god anpassning** till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **god anpassning** till syfte och sammanhang.
Förmåga att:
• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Eleven kan också ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Bl
Skapa en egen film!

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Bl
Bedömningsmatris Bild

F
E
C
A
Förmåga att:
Utforma egna idéer, problemlösning
Eleven saknar idéer, löser inte uppgiften trots hjälp.
Eleven utvecklar idéer, löser uppgiften med hjälp.
Eleven utvecklar delvis egna idéer, prövar sig fram till en bra lösning.
Eleven utvecklar egna idéer, prövar sig fram till kreativa och väl fungerande lösningar.
Förmåga att:
Använda tekniker, verktyg och material
Eleven använder inte tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.
Eleven använder tekniker, verktyg och material på ett i stort sätt fungerande sätt.
Eleven använder tekniker, verktyg och material på ett fungerande och genomarbetat sätt.
Eleven använder tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och genomarbetat sätt.
Förmåga att:
Presentera och beskriva vad man har gjort och varför
Eleven kan inte beskriva vad man gjort och varför.
Eleven beskriver enkelt vad man gjort och varför.
Eleven reflekterar över och beskriver vad man gjort.
Eleven reflekterar över och beskriver vad man gjort på ett utförligt sätt.
Förmåga att:
Skapa bilder med uttryck och budskap
Budskapet går inte fram.
Komponerar bilder och får fram enkla budskap och uttryck.
Komponerar medvetet bilder och får fram tydliga budskap och uttryck.
Komponerar medvetet bilder på ett väl fungerande sätt och får fram tydliga budskap och uttryck.
Förmåga att:
Beskriva och tolka bilder
Kan inte beskriva eller tolka bilder med grundläggande bildbegrepp.
Kan beskriva och tolka bilder med hjälp av vissa grundläggande bildbegrepp.
Kan beskriva och tolka bilder med hjälp av grundläggande bildbegrepp.
Kan beskriva och tolka bilder med god användning av olika bildbegrepp.

Bl
Bedömningsmatris Bild

F
E
C
A
Förmåga att:
Utforma egna idéer, problemlösning
Eleven saknar idéer, löser inte uppgiften trots hjälp.
Eleven utvecklar idéer, löser uppgiften med hjälp.
Eleven utvecklar delvis egna idéer, prövar sig fram till en bra lösning.
Eleven utvecklar egna idéer, prövar sig fram till kreativa och väl fungerande lösningar.
Förmåga att:
Använda tekniker, verktyg och material
Eleven använder inte tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.
Eleven använder tekniker, verktyg och material på ett i stort sätt fungerande sätt.
Eleven använder tekniker, verktyg och material på ett fungerande och genomarbetat sätt.
Eleven använder tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och genomarbetat sätt.
Förmåga att:
Presentera och beskriva vad man har gjort och varför
Eleven kan inte beskriva vad man gjort och varför.
Eleven beskriver enkelt vad man gjort och varför.
Eleven reflekterar över och beskriver vad man gjort.
Eleven reflekterar över och beskriver vad man gjort på ett utförligt sätt.
Förmåga att:
Skapa bilder med uttryck och budskap
Budskapet går inte fram.
Komponerar bilder och får fram enkla budskap och uttryck.
Komponerar medvetet bilder och får fram tydliga budskap och uttryck.
Komponerar medvetet bilder på ett väl fungerande sätt och får fram tydliga budskap och uttryck.
Förmåga att:
Beskriva och tolka bilder
Kan inte beskriva eller tolka bilder med grundläggande bildbegrepp.
Kan beskriva och tolka bilder med hjälp av vissa grundläggande bildbegrepp.
Kan beskriva och tolka bilder med hjälp av grundläggande bildbegrepp.
Kan beskriva och tolka bilder med god användning av olika bildbegrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: