Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkkul i förskoleklass

Skapad 2012-10-15 15:29 i Björkö Papperskorgen
Grundskola F Svenska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Ur Lgr11

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Mål

I arbetsområdet ska eleverna få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under du tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

 • Du ska få intresse för bokstäver och det skrivna språket
 • Du ska öka din språkliga medvetenhet
 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva
 • Du ska få ett ökat intresse för litteratur
 • Du ska bli bättre på att berätta och lyssna i grupp
 • Du ska öva dig på att förstå en instruktion med flera led och kunna utföra den

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få lära dig:

Tala och lyssna:

 • Våga prata i grupp och berätta för kamraterna om något självupplevt
 • Lyssna när andra berättar och förstår vad de pratar om
 • Förstå en instruktion och kunna utföra den
 • Förstå rim, stavelser, ordlängd och sammansatta ord
Läsa och skriva:
 • Förstå att en text betyder något
 • Skilja på bokstäver och siffror
 • Känna till alfabetet
 • Se ett samband mellan ljud och bokstäver
 • Öva dig på att skriva i rätt riktning
Du kommer få arbeta på olika sätt:

Tala, lyssna och samtala:
 • Morgonsamling: Vi berättar regelbundet om vardagliga händelser och lär oss turtagning. Vi pratar en i taget.
 • Språksamling: VI jämför ord, letar likheter och olikheter. Vi klappar stavelser och pratar om sammansatta ord. VI lyssnar på ljud i början och slutet av ord.
 • Högläsning av saga i grupp.
 • Besök på biblioteket.
Lyssna och skriva:
 • Arbetsbok: Cirkus ABC
 • Arbetsblad
 • Arbetsmaterial från "Bornholmsmodellen" och "Språklust 2" 
 
 

 

Utvärdering

Vilket resultat vill vi se?

Att du har:

 • Blivit intresserad och nyfiken på bokstäver och det skrivna språket
 • Stärkt din språkliga medvetenhet
 • Blivit medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva
 • Fått ökat intresse för litteratur
 • Blivit bättre på att berätta och lyssna i grupp
 • Övat dig på att förstå och utföra en instruktion

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: