Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 1. ToM-slöjd År 5

Skapad 2012-10-15 18:10 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Slöjd
Tema: "Norden - bruksföremål"

Utifrån kravbeskrivningen skapa något som kan härledas till temat. Använda fantasi, disponera material, planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Innehåll

Avsnitt 1

Tema: "Norden - bruksföremål.

Maximalt: 50 cm bräda - 10 cm bred - 1.8 cm tjock eller annan tjocklek.
Skall disponeras så att alla detaljer finns med i maximikravet.


Minst: 2 sidor hyvlas
En fog
En "dold plugg" ca: 2,5 cm rundstav
Någon del av metall - tråd, plåt eller annat material.

Minimikraven är det minsta som beskrivs men fler får användas.
Inget annat material får användas i denna uppgift.

Målet är att alla krav skall ingå; tanken är att "detta är det det enda som finns att tillgå" - ekonomiskt tänkande och fantasi är kravet för slutprodukten som kan bli vad som helst utifrån kravbeskrivningen och temats rubrik.

Frivilligt: Skruv - spik - lim.

Dokumentation i loggbok och muntlig redovisning.

Matriser

Sl
Kunskapskrav tom år 6

E
C
A
Förmåga att formge och framställa slöjdföremål.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Förmåga att välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet och motivera dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förmåga att utveckla egna idéer.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder slöjdarbetet framåt.
Under slöjdarbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under slöjdarbetet formulerar och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under slöjdarbetet formulerar och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklande omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Förmåga att tolka slöjdföremålets uttryck och resonera om symboler, färg och material.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: