Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 9

Skapad 2012-10-16 13:30 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Arbetsplan för engelska år 9 med arbetsområden för läsåret
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Introduktion

Här nedan hittar du de olika arbetsområdena i engelska för läsåret. Planeringen är under uppbyggnad och kommer att fyllas på med uppgifter under läsåret. Varje arbetsområde pågår under tre till fyra veckor. Lektioner, redovisningssätt och genomgångar presenteras under respektive arbetsområde. De arbetsområden som gäller fler ämnen har en separat planering, t. ex. Starting a Band.

Syfte och centralt innehåll

presenteras under respektive område

Arbetsområde A Place in my Heart vecka 34-38

During this project I want you to be creative. You are supposed to write a text and prepare a presentation about a place you like, a place in your heart. I want you to use a dictionary and/or a thesaurus to extend your vocabulary.


• Your text and presentation should answer the questions why this place is special to you and what it is like.

The stage is yours! Let us into your heart!

Good luck!
ErikHOW TO GO ABOUT

• Pick a place from where you have nice memories, perhaps from your childhood or perhaps from last summer. It’s your choice! Write down some facts about your place. Make maps, find photos and make drawings to make it interesting. Describe the place carefully in words.

• Then write down your specific memories from this place. Why is it so special to you?

• 20 words at least. Use a dictionary and theasaurus(synonymordbok) to extend your vocabulary and to use in your text and for your presentation. What do you want do describe, places, memories, feelings? Chose words to be as clear as possible. For example, what is the name for "äng" in English? Look it up in a dictionary, look for synonyms in a theasaurus or at tyda.se. Which word suits your place? Ad it to your wordlist.

• Finally you are going to tell the class about your place. This oral presentation should take about three to eight minutes. I want you to speak freely to the class, use main points/keywords to help you and the listeners. You should use photos or maps and drawings to support your presentation.

WORKPLAN
• for Wednesday week 35. Decide on a place, decide how you are going to present your place and make a list of five things to tell about. Make a brief plan on how you want to perform your oral presentation (Power point, slide show etc.).

• for week 36 present your first draft and extended vocabulary.

• for week 37 preparations and work with your fair copy

• Present your place Wednesday week 38.
Link with ideas for your presentation (in Swedish)

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Ämnesprov i engelska vecka 13-18

Arbetsområde läsning, realia och språkträning vecka 3-6

Arbetsområde Starting a Band v 45-49

 

During this project you are going to:

 

 • start a band
 • write the biography of the band
 • analyse a song
 • write the biography for your bandmember
 • compose your own music and create a blog for your project

Link to bloggs:

http://www.blogger.com/home

PURPOSE:
practice Music and English abilities
compose music
perform own music in your band with your instrument of choice
practice speaking, reading, listening and writing English

Arbetsområde MEDIA

Syfte
1. Bygga ord-/frasföråd, grammatisk säkerhet och uttal.
2. Lära sig att ta eget ansvar för att utveckla sitt språk på egen hand, men framförallt i samverkan med klasskamrater.
3. Arbeta med och tala om texter, bilder ur läroboken samt annan media.

KUNSKAPSKRAV möjlig att visa:

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 9
  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  C 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  C 9
  Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  C 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • En  C 9
  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  C 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 9
  Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  A 9
  Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  A 9
  Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  A 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • En  A 9
  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  A 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • En  A 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Arbetsområde UPPSATS + språkträning vecka 3-6

A letter to a younger me

In about five months your compulsory school years will be over. During your school years I'm sure that a lot of things have happened to you and to your life. You're probably not the same person as you were when you started first grade or preschool. And in first grade it was impossible for you to predict all the things that were going to take place and who you would be today.

Write a letter to yourself that would have been read (if possible) at the first day of school. Tell yourself about your life today and what these years in school have been like. Give yourself some advice that would have helped you through these years, if you would have gotten them.

Since it's a letter, don't forget to show interest in the person you're writing, for example by asking questions.

Here are some ideas/topics that you could discuss in your letter:
Friends
Looks
Schoolwork/grades
Spare time activities
Family
Relationships

Arbetsområde Reading vecka 8-13

INNEHÅLL:
-vecka 8-11 läsning och bokprat
-vecka 12 läsning och förberedelse för bokpresentation och Afternoon tea
-vecka 13 läsning och Bokkafé

Länkar:
Afternoon tea in England
Afternoon tea Wikipedia

Ideas for presenting your book

1. Participate with three or four classmates in a television talk show about the book.
2. With another student, do a pretend interview with the author or with one of the characters
3. Read a short capture from the book. Tell the group why you choosed to read this part an enterpret what is happening.
MORE IDEAS

Yearbook

Eleverna har fått i uppgift att göra en Yearbook om sin skola och klass. De ska intervjua en kompis, en lärare och eventuellt annan personal om skolan. Detta får de presentera i år 9:s Yearbook. Alla elever får ett exemplar av Yearbook till läsårsslutet.
Eleverna jobbar gruppvis om fyra till fem. Några får ett speciellt redaktionellt ansvar.
I arbetet följer alla skolans värdegrund och det är elevernas ansvar att endast publicera stoff som följer värdegrunden.

Examinationsform beskrivs under respektive arbetsområde

Kunskapskrav/ Bedömningsmatris för engelskan här nedan( kunskapskrav för enskilda moment under arbetsområden)

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: