👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Gamla testamentet

Skapad 2012-10-16 18:56 i Högastensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Att få förståelse för vilken central betydelse Gamla testamentet har för de tre stora religionerna kristendom, judendom och islam. Även om betydelsen skiljer sig mellan de tre religionerna.

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du känna till:

Adam och Eva i Edens lustgård.

Abraham som är viktig för både judar, kristna och muslimer.

Berättelsen om Josef,

Moses som räddade Israels folk från fångenskap i Egypten.

Israels folk och deras långa ökenvandring från Egypten till Kanaans land.

Guds tio regler för livet.

Innehåll

Arbetsområdet innehåller bla detta ur det centrala innehållet:

Arbetssätt/Undervisning

Du kommer att jobba med studieteknik och hur man kan minnas fakta på olika sätt. Detta gör du bl. a med att:

få ta del av olika bibelberättelser genom egen läsning, högläsning och film,

delta i samtal och diskussioner,

med text och bild beskriva olika händelser i Gamla testamentet,

få visa dina faktakunskaper genom att svara på frågor.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

delta aktivt i samtal och diskussioner,

hur du gör uppgifterna till arbetsområdet,

visa faktakunskaper genom skriftligt förhör,

din förmåga att skriftligt och muntligt kunna delge hur det som skedde då påverkar hur vi lever idag,

din förmåga att kunna analysera texter och att hitta likheter och skillnader.

.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6