Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning åk 1

Skapad 2012-10-18 15:01 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Antalsuppfattning 0-10, uppdelning av tal, storleksordna talen 0 -10, olika begrepp, förståelse för addition och subtraktion inom heltalsområdet 0 -10
Grundskola 1 – 3 Matematik
Grundläggande taluppfattning

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Du ska lära dig att

 • använda tal för att ange  antal 0 - 10 (symbol - antal)
 • skriva siffror 0 - 9
 • förstå begreppen fler, färre, lika många, hälften och dubbelt
 • dela upp talen 3 - 10 (talkompisar)
 • storleksordna tal 0-10, större än > och mindre än <
 • förstå  ordningstalen första till tolfte
 • förstå räknesätten addition och subtraktion samt göra enkla beräkningar inom heltalsområdet 0 - 10

 

Ur det centrala innehållet

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Arbetssätt och undervisning

Ur lgr 11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

 • En - en undervisning
 • Enskilt arbete i mattebok
 • Anpassade arbetsblad
 • Använda laborativt material som en naturlig del av undervisningen
 • Räknesagor
 • Läggspel av olika slag
 • Räven -Haren (underlägg)
 • Buss-spelet
 • dataprogram: Lexia, Matteknep, Softogram och Elevspel

Visa vad du lärt dig

Du visar att du förstått genom att klara både muntliga och skriftliga diagnoser.

Tidsram

Läsåret 2014 - 2015

Bedömning

Matriser

Ma
Taluppfattning och tals användning åk 1

Taluppfattning och tals användning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturliga tal
Använder symboler för tal
Kan storleksordna tal och använda begrepp som större och mindre än, fler och färre än, lika många
Läser tal med ord och symboler. visar förståelse för tal genom att dela upp tal.
Positionssystemet
Kan ental och tiotal med konkret material.
Anger en siffras platsvärde för ental, tiotal och hundratal
Kan ange en siffras platsvärde för ental, tiotal, hundratal och tusental
Bråk
Kan dela ett jämnt tal i två delar och förstå begreppet hälften
Kan enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
Har grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och ange delarna som enkla bråk.
De fyra räknesätten
Visar förståelse för olika räknesätt
Visar förståelse för de olika räknesätten genom att beskriva dem med symboler, bilder, ord och räknehändelse.
Använder huvudräkning för de fyra räknesätten inom heltalsområdet 0 - 20
Centrala metoder
Visar förståelse för hur man använder addition och subtraktion
Kan använda skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion inom heltalsområdet 0 - 200
Kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mönster
Kan fortsätta på och konstruera enkla geometriska mönster.
Ser mönster i talföljder.
Upptäcker och beskriver talföljder
Likhetstecknet
Använder likhetstecknet på ett i huvudsak korrekt sätt.
Kan lösa öppna utsagor i addition och subtraktion.
Hanterar enkla matematiska likheter och använder likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geometriska objekt
Känner igen och kan benämna geometriska former som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Kan avbilda och konstruera enkla geometriska objekt som triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, klot, kon, cylinder, rätblock, pyramid, linje, punkt och sträcka.
Beskriver geometriska objekt utifrån likheter och skillnader.
Lägesord
Förstår lägesord som först, mitten och sist
Förstår lägesord som, t ex under, på, ovanför, bredvid, höger, vänster, bakom och framför.
Använder vanliga lägesord för att beskriva föremåls läge i rummet.
Matematiska storheter
Kan göra enkla jämförelser av längder, massor och volymer.
Kan göra enkla uppskattningar av längder, massor, volymer och tider.
Kan göra enkla mätningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Tid
Kan avläsa klockan hel- och halvtimme.
.Kan avläsa hela klockan; analog tid.
Kan analog och digital tid samt utföra enkla tidsberäkningar.

Sannolikheter och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tabeller och diagram
Kan avläsa tabeller och diagram.
Kan skapa enkla tabeller och diagram utifrån givna data.
Avläser och skapar tabeller och diagram i samband med egen undersökning.
Slumpmässiga händelser
Känner till slumpens inverkan i spel.
Kan föra och följa matematiska resonemang om slumpmässiga händelser genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Strategier
Använder skriftliga metoder vid problemlösning.
Kan vid problemlösning pröva olika lösningsstrategier och välja en fungerande strategi.
Beskriver sitt sätt att lösa problemet och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: