Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 1

Skapad 2012-10-18 15:09 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Geometriska objekt, lägesord, mätning av tid, jämförelse av längd, massa och volym
Grundskola 1 – 3 Matematik
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Du ska lära dig att:

 • känna igen och kunna rita kvadrat, rektangel, cirkel och triangel
 • se enkla geometriska mönster
 • beskriva läge med vanliga lägesord ex under, på, ovanför, framför/bakom, höger/vänster bredvid
 • förstå klockan analog tid; urtavlan, visare, hel- och halvtimme
 • jämföra längd ex kortaste  längsta
 • jämföra massa ex lättaste  tyngsta
 • jämföra volym ex rymmer mest  rymmer minst

Ur det centrala innehållet

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Arbetssätt och undervisning

Ur lgr 11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

 • En - en undervisning
 • Anpassade arbetsblad
 • Arbetsbok i matematik
 • Laborativt material som en naturlig del av undervisningen
 • Läggspel samt Lycko och Palin
 • Leta efter geometriska objekt i närmiljön
 • Uppmärksamma klockan i olika situationer
 • Göra en urtavla med siffror och visare
 • Historiska tillbakablickar; hur mätte man och vägde förr?
 • Känna på olika föremål och jämföra vikt
 • Fylla burkar, flaskor i olika storlekar med vatten och jämföra volym

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du lärt dig i regelbundna muntliga och skriftliga diagnoser.

Tidsram

Läsåret 2014- 2015

Matriser

Ma
Geometri åk 1

Taluppfattning och tals användning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturliga tal
Använder symboler för tal.
Kan storleksordna tal och använda begrepp som större och mindre än, fler och färre än, lika många.
Läser tal med ord och symboler, visar förståelse för tal genom att dela upp tal.
Positionssystemet
Kan ental och tiotal med konkret material.
Anger en siffras platsvärde för ental, tiotal och hundratal.
Kan ange en siffras platsvärde för ental, tiotal, hundratal och tusental.
Bråk
Kan dela ett jämnt tal i två delar och förstå begreppet hälften.
Kan enkla tal i bråkform och dess användning i vardagliga situationer.
Har grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och ange delarna som enkla bråk.
De fyra räknesätten
Visar förståelse för olika räknesätt.
Visar förståelse för de olika räknesätten genom att beskriva dem med bilder, ord och symboler
Använder huvudräkning för de fyra räknesätten inom heltalsområdet 0 - 20.
Centrala metoder
Visar förståelse för hur man använder addition och subtraktion.
Kan använda skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion inom heltalsområdet 0 - 200.
Kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mönster
Kan fortsätta på och konstruera enkla geometriska mönster.
Se mönster i talföljder.
Upptäcker och beskriver talföljder.
Likhetstecknet
Använder likhetstecknet på ett i huvudsak korrekt sätt.
Kan lösa öppna utsagor i addition och subtraktion.
Hanterar enkla matematiska likheter och använder likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geometriska objekt
Känner igen och kan benämna geometriska former som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Kan avbilda och konstruera enkla geometriska objekt som triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, klot, kon, cylinder, rätblock, pyramid, linje, punkt och sträcka.
Beskriver geometriska objekt utifrån likheter och skillnader.
Lägesord
Förstår lägesord som först, mitten och sist.
Förstår lägesord som, t ex under, på, ovanför, bredvid, höger, vänster, bakom och framför.
Använder vanliga lägesord för att beskriva föremåls läge i rummet.
Matematiska storheter
Kan göra enkla jämförelser av längder, massor och volymer.
Kan göra enkla uppskattningar av längder, massor, volymer och tider.
Kan göra enkla mätningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Tid
Kan avläsa klockan hel- och halvtimme.
Kan avläsa hela klockan; analog tid.
Kan analog och digital tid samt utföra enkla tidsberäkningar.

Sannolikheter och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tabeller och diagram
Kan avläsa tabeller och diagram.
Kan skapa enkla tabeller och diagram utifrån givna data.
Avläser och skapar tabeller och diagram i samband med egen undersökning.
Slumpmässiga händelser
Känner till slumpens inverkan i spel.
Kan föra och följa matematiska resonemang om slumpmässiga händelser genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Strategier
Använder skriftliga metoder vid problemlösning.
Kan vid problemlösning pröva olika lösningsstrategier och välja en fungerande strategi.
Beskriver sitt sätt att lösa problemet och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: