Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Institute af Lärande KomVux Undersköterska

Skapad 2013-03-27 03:15 av Peter Sedell
Detta är en enkel ISP för Vård & Omsorg
Vuxenutbildning 20 - 65
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Här tittar vi på vad du redan kan som underlättar studierna och vad du behöver tänka på. Goda studierutiner kräver rutiner som främjar studier. Planera därför din vecka och vad du ska göra de dagar du inte är i skolan. Ta för vana att arbeta här i lärplattformen varje dag.

Min syn på yrkeslivet inom vård & omsorg Varför jag vill läsa kurser i Vård & Omsorgsprogrammet? Vad jag vet om olika yrkesroller inom vård och omsorg?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kunskaper & studievana Kunskaper som är användbara? Studievana? Rutiner hemma för studier? IT-vana?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Rutiner som främjar studier Att etablera goda rutiner för studier har stor betydelse för att kunna kunna bli klar.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ekonomi för att klara studierna
Sista frågan
Nu har du svarat på frågor som underlättar när vi ska planera utbildningen så att den passar dig och dina önskemål och nu har vi en sista fråga.

Min individuella studiesplan - ISP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under den närmaste tiden. Planen upprättas i samråd med min lärare och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Planen utvärderas när vi har nästa handledning (utvecklingssamtal)

Min individuella studieplan – ISP
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: