Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollhättan Utvecklingssamtal - chefer vt13

Skapad 2013-05-20 08:55 av Christina Sikström
Mall för Utvecklingssamtal - chefer - Trollhättans Stad
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Uppdraget

Chefen presenterar enhetens uppdrag och mål enligt MRP. Underställd chef berättar om hur han/hon ser på sitt eget uppdrag i detta sammanhang.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Arbetsprestationer

Som underställd chef skattar du i vilken grad du upplever dig ha uppfyllt nedan angivna kriterier under året som gått. Som chef skattar du din upplevelse av i vilken grad medarbetaren uppfyllt kriterierna. (1 = i mycket låg grad 5 = i mycket hög grad. Välj i rullisten den siffra som bäst överensstämmer)

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beskriv dina arbetsuppgifter, din tidsmässiga fördelning i dagsläget och hur du ser att det vore bättre fördelning. Summa ska bli 100 %.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Vilka inre förutsättningar behöver du utveckla?(Koppla till kompetensprofilen). Yrkesteknisk kompetens (kunskaper, behörighet etc.)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Personlig och social kompetens (engagemang, respekt, bemötande, etc.)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Strategisk kompetens ( mål, helhetssyn, omvärldsbevakning etc.)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Vilka yttre förutsättningar anser du behöver förbättras Information
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Tekniskt stöd
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ledarskap
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nätverk
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Tid/tillfälle
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Tydlighet i mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Fysisk arbetsmiljö
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Psykosocial arbetsmiljö (relationer med chef, medarbetare, brukare)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur ser du på din framtida karriär?
Namn
Kommentar…
Övrigt Bisyssla? Anmälan om bisyssla lämnas till respektive chef. Ha dialog om skadligt bruk enligt riktlinjerna för skadligt bruk
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: