Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holmesskolan ht 2017 F-klass

Skapad 2013-08-28 14:31 av Johan Nilsson
Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i F-klass i Torsby kommun.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till mitt samtal 

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur mitt arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina nya överenskommelser

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig

Mina intressen och styrkor, och hur det är att vara i skolan.

Mig
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Att vara i skolan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Min personliga och sociala utveckling
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur tar jag ansvar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nyfikenhet och lust att leka och lära
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Fritidshem
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Mitt lärande

Målen för lärandet i skolan finns beskrivna i skolans kursplaner. Varje ämne har sin egen kursplan, klicka här om du vill se dem.>>

Läsa
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Skriva och rita
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Matematik
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Idrott och Hälsa
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Musik
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelser

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Frågor att besvara under samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Elevarbeten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: